#b7acbf

Hexadecimal Color Code

R:183 G:172 B:191

H:275 S:10 B:75

L*:71.78 a*:7.49 b*:-8.26

C:33% M:34% Y:16% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #bfacac H:360 S:10 B:75 #bfacaf H:350 S:10 B:75 #bfacb3 H:340 S:10 B:75 #bfacb6 H:330 S:10 B:75 #bfacb9 H:320 S:10 B:75 #bfacbc H:310 S:10 B:75 #bfacbf H:300 S:10 B:75 #bcacbf H:290 S:10 B:75 #b9acbf H:280 S:10 B:75 #b6acbf H:270 S:10 B:75 #b3acbf H:260 S:10 B:75 #afacbf H:250 S:10 B:75 #acacbf H:240 S:10 B:75 #acafbf H:230 S:10 B:75 #acb3bf H:220 S:10 B:75 #acb6bf H:210 S:10 B:75 #acb9bf H:200 S:10 B:75 #acbcbf H:190 S:10 B:75 #acbfbf H:180 S:10 B:75 #acbfbc H:170 S:10 B:75 #acbfb9 H:160 S:10 B:75 #acbfb6 H:150 S:10 B:75 #acbfb3 H:140 S:10 B:75 #acbfaf H:130 S:10 B:75 #acbfac H:120 S:10 B:75 #afbfac H:110 S:10 B:75 #b3bfac H:100 S:10 B:75 #b6bfac H:90 S:10 B:75 #b9bfac H:80 S:10 B:75 #bcbfac H:70 S:10 B:75 #bfbfac H:60 S:10 B:75 #bfbcac H:50 S:10 B:75 #bfb9ac H:40 S:10 B:75 #bfb6ac H:30 S:10 B:75 #bfb3ac H:20 S:10 B:75 #bfafac H:10 S:10 B:75 #bfacac H:0 S:10 B:75
明度 #f4e6ff H:275 S:10 B:100 #dccfe6 H:275 S:10 B:90 #c4b8cc H:275 S:10 B:80 #aba1b3 H:275 S:10 B:70 #938a99 H:275 S:10 B:60 #7a7380 H:275 S:10 B:50 #625c66 H:275 S:10 B:40 #49454d H:275 S:10 B:30 #312e33 H:275 S:10 B:20 #18171a H:275 S:10 B:10 #000000 H:275 S:10 B:0
彩度 #7000bf H:275 S:100 B:75 #7813bf H:275 S:90 B:75 #8026bf H:275 S:80 B:75 #8739bf H:275 S:70 B:75 #8f4dbf H:275 S:60 B:75 #9760bf H:275 S:50 B:75 #9f73bf H:275 S:40 B:75 #a786bf H:275 S:30 B:75 #af99bf H:275 S:20 B:75 #b7acbf H:275 S:10 B:75 #bfbfbf H:275 S:0 B:75
補色 #bebfac H:65 S:10 B:75 #b4bfac H:95 S:10 B:75 #acbfae H:125 S:10 B:75
類似色 #acb4bf H:215 S:10 B:75 #acafbf H:230 S:10 B:75 #aeacbf H:245 S:10 B:75 #b3acbf H:260 S:10 B:75 #b7acbf H:275 S:10 B:75 #bcacbf H:290 S:10 B:75 #bfacbe H:305 S:10 B:75 #bfacb9 H:320 S:10 B:75 #bfacb4 H:335 S:10 B:75

#b7acbfの配色パターン