#b6acbf

Hexadecimal Color Code

R:182 G:172 B:191

H:272 S:10 B:75

L*:71.69 a*:7.15 b*:-8.39

C:33% M:33% Y:17% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #bfacac H:360 S:10 B:75 #bfacaf H:350 S:10 B:75 #bfacb3 H:340 S:10 B:75 #bfacb6 H:330 S:10 B:75 #bfacb9 H:320 S:10 B:75 #bfacbc H:310 S:10 B:75 #bfacbf H:300 S:10 B:75 #bcacbf H:290 S:10 B:75 #b9acbf H:280 S:10 B:75 #b6acbf H:270 S:10 B:75 #b3acbf H:260 S:10 B:75 #afacbf H:250 S:10 B:75 #acacbf H:240 S:10 B:75 #acafbf H:230 S:10 B:75 #acb3bf H:220 S:10 B:75 #acb6bf H:210 S:10 B:75 #acb9bf H:200 S:10 B:75 #acbcbf H:190 S:10 B:75 #acbfbf H:180 S:10 B:75 #acbfbc H:170 S:10 B:75 #acbfb9 H:160 S:10 B:75 #acbfb6 H:150 S:10 B:75 #acbfb3 H:140 S:10 B:75 #acbfaf H:130 S:10 B:75 #acbfac H:120 S:10 B:75 #afbfac H:110 S:10 B:75 #b3bfac H:100 S:10 B:75 #b6bfac H:90 S:10 B:75 #b9bfac H:80 S:10 B:75 #bcbfac H:70 S:10 B:75 #bfbfac H:60 S:10 B:75 #bfbcac H:50 S:10 B:75 #bfb9ac H:40 S:10 B:75 #bfb6ac H:30 S:10 B:75 #bfb3ac H:20 S:10 B:75 #bfafac H:10 S:10 B:75 #bfacac H:0 S:10 B:75
明度 #f3e6ff H:272 S:10 B:100 #dbcfe6 H:272 S:10 B:90 #c2b8cc H:272 S:10 B:80 #aaa1b3 H:272 S:10 B:70 #928a99 H:272 S:10 B:60 #7a7380 H:272 S:10 B:50 #615c66 H:272 S:10 B:40 #49454d H:272 S:10 B:30 #312e33 H:272 S:10 B:20 #18171a H:272 S:10 B:10 #000000 H:272 S:10 B:0
彩度 #6600bf H:272 S:100 B:75 #6f13bf H:272 S:90 B:75 #7826bf H:272 S:80 B:75 #8139bf H:272 S:70 B:75 #8a4dbf H:272 S:60 B:75 #9360bf H:272 S:50 B:75 #9c73bf H:272 S:40 B:75 #a486bf H:272 S:30 B:75 #ad99bf H:272 S:20 B:75 #b6acbf H:272 S:10 B:75 #bfbfbf H:272 S:0 B:75
補色 #bfbfac H:62 S:10 B:75 #b5bfac H:92 S:10 B:75 #acbfad H:122 S:10 B:75
類似色 #acb5bf H:212 S:10 B:75 #acb0bf H:227 S:10 B:75 #adacbf H:242 S:10 B:75 #b2acbf H:257 S:10 B:75 #b6acbf H:272 S:10 B:75 #bbacbf H:287 S:10 B:75 #bfacbf H:302 S:10 B:75 #bfacba H:317 S:10 B:75 #bfacb5 H:332 S:10 B:75

#b6acbfの配色パターン