#acbfb3

Hexadecimal Color Code

R:172 G:191 B:179

H:142 S:10 B:75

L*:75.62 a*:-8.8 b*:3.84

C:38% M:19% Y:31% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #bfacac H:360 S:10 B:75 #bfacaf H:350 S:10 B:75 #bfacb3 H:340 S:10 B:75 #bfacb6 H:330 S:10 B:75 #bfacb9 H:320 S:10 B:75 #bfacbc H:310 S:10 B:75 #bfacbf H:300 S:10 B:75 #bcacbf H:290 S:10 B:75 #b9acbf H:280 S:10 B:75 #b6acbf H:270 S:10 B:75 #b3acbf H:260 S:10 B:75 #afacbf H:250 S:10 B:75 #acacbf H:240 S:10 B:75 #acafbf H:230 S:10 B:75 #acb3bf H:220 S:10 B:75 #acb6bf H:210 S:10 B:75 #acb9bf H:200 S:10 B:75 #acbcbf H:190 S:10 B:75 #acbfbf H:180 S:10 B:75 #acbfbc H:170 S:10 B:75 #acbfb9 H:160 S:10 B:75 #acbfb6 H:150 S:10 B:75 #acbfb3 H:140 S:10 B:75 #acbfaf H:130 S:10 B:75 #acbfac H:120 S:10 B:75 #afbfac H:110 S:10 B:75 #b3bfac H:100 S:10 B:75 #b6bfac H:90 S:10 B:75 #b9bfac H:80 S:10 B:75 #bcbfac H:70 S:10 B:75 #bfbfac H:60 S:10 B:75 #bfbcac H:50 S:10 B:75 #bfb9ac H:40 S:10 B:75 #bfb6ac H:30 S:10 B:75 #bfb3ac H:20 S:10 B:75 #bfafac H:10 S:10 B:75 #bfacac H:0 S:10 B:75
明度 #e6ffef H:142 S:10 B:100 #cfe6d7 H:142 S:10 B:90 #b8ccbf H:142 S:10 B:80 #a1b3a7 H:142 S:10 B:70 #8a998f H:142 S:10 B:60 #738077 H:142 S:10 B:50 #5c6660 H:142 S:10 B:40 #454d48 H:142 S:10 B:30 #2e3330 H:142 S:10 B:20 #171a18 H:142 S:10 B:10 #000000 H:142 S:10 B:0
彩度 #00bf46 H:142 S:100 B:75 #13bf52 H:142 S:90 B:75 #26bf5e H:142 S:80 B:75 #39bf6a H:142 S:70 B:75 #4dbf77 H:142 S:60 B:75 #60bf83 H:142 S:50 B:75 #73bf8f H:142 S:40 B:75 #86bf9b H:142 S:30 B:75 #99bfa7 H:142 S:20 B:75 #acbfb3 H:142 S:10 B:75 #bfbfbf H:142 S:0 B:75
補色 #bdacbf H:292 S:10 B:75 #bfacb8 H:322 S:10 B:75 #bfacaf H:352 S:10 B:75
類似色 #b8bfac H:82 S:10 B:75 #b3bfac H:97 S:10 B:75 #afbfac H:112 S:10 B:75 #acbfae H:127 S:10 B:75 #acbfb3 H:142 S:10 B:75 #acbfb8 H:157 S:10 B:75 #acbfbd H:172 S:10 B:75 #acbdbf H:187 S:10 B:75 #acb8bf H:202 S:10 B:75

#acbfb3の配色パターン