#b3acbf

Hexadecimal Color Code

R:179 G:172 B:191

H:262 S:10 B:75

L*:71.45 a*:6.12 b*:-8.78

C:35% M:33% Y:17% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #bfacac H:360 S:10 B:75 #bfacaf H:350 S:10 B:75 #bfacb3 H:340 S:10 B:75 #bfacb6 H:330 S:10 B:75 #bfacb9 H:320 S:10 B:75 #bfacbc H:310 S:10 B:75 #bfacbf H:300 S:10 B:75 #bcacbf H:290 S:10 B:75 #b9acbf H:280 S:10 B:75 #b6acbf H:270 S:10 B:75 #b3acbf H:260 S:10 B:75 #afacbf H:250 S:10 B:75 #acacbf H:240 S:10 B:75 #acafbf H:230 S:10 B:75 #acb3bf H:220 S:10 B:75 #acb6bf H:210 S:10 B:75 #acb9bf H:200 S:10 B:75 #acbcbf H:190 S:10 B:75 #acbfbf H:180 S:10 B:75 #acbfbc H:170 S:10 B:75 #acbfb9 H:160 S:10 B:75 #acbfb6 H:150 S:10 B:75 #acbfb3 H:140 S:10 B:75 #acbfaf H:130 S:10 B:75 #acbfac H:120 S:10 B:75 #afbfac H:110 S:10 B:75 #b3bfac H:100 S:10 B:75 #b6bfac H:90 S:10 B:75 #b9bfac H:80 S:10 B:75 #bcbfac H:70 S:10 B:75 #bfbfac H:60 S:10 B:75 #bfbcac H:50 S:10 B:75 #bfb9ac H:40 S:10 B:75 #bfb6ac H:30 S:10 B:75 #bfb3ac H:20 S:10 B:75 #bfafac H:10 S:10 B:75 #bfacac H:0 S:10 B:75
明度 #efe6ff H:262 S:10 B:100 #d7cfe6 H:262 S:10 B:90 #bfb8cc H:262 S:10 B:80 #a7a1b3 H:262 S:10 B:70 #8f8a99 H:262 S:10 B:60 #777380 H:262 S:10 B:50 #605c66 H:262 S:10 B:40 #48454d H:262 S:10 B:30 #302e33 H:262 S:10 B:20 #18171a H:262 S:10 B:10 #000000 H:262 S:10 B:0
彩度 #4600bf H:262 S:100 B:75 #5213bf H:262 S:90 B:75 #5e26bf H:262 S:80 B:75 #6a39bf H:262 S:70 B:75 #774dbf H:262 S:60 B:75 #8360bf H:262 S:50 B:75 #8f73bf H:262 S:40 B:75 #9b86bf H:262 S:30 B:75 #a799bf H:262 S:20 B:75 #b3acbf H:262 S:10 B:75 #bfbfbf H:262 S:0 B:75
補色 #bfbdac H:52 S:10 B:75 #b8bfac H:82 S:10 B:75 #afbfac H:112 S:10 B:75
類似色 #acb8bf H:202 S:10 B:75 #acb3bf H:217 S:10 B:75 #acafbf H:232 S:10 B:75 #aeacbf H:247 S:10 B:75 #b3acbf H:262 S:10 B:75 #b8acbf H:277 S:10 B:75 #bdacbf H:292 S:10 B:75 #bfacbd H:307 S:10 B:75 #bfacb8 H:322 S:10 B:75

#b3acbfの配色パターン