#acb9bf

Hexadecimal Color Code

R:172 G:185 B:191

H:199 S:10 B:75

L*:74.33 a*:-3.28 b*:-4.57

C:37% M:23% Y:22% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #bfacac H:360 S:10 B:75 #bfacaf H:350 S:10 B:75 #bfacb3 H:340 S:10 B:75 #bfacb6 H:330 S:10 B:75 #bfacb9 H:320 S:10 B:75 #bfacbc H:310 S:10 B:75 #bfacbf H:300 S:10 B:75 #bcacbf H:290 S:10 B:75 #b9acbf H:280 S:10 B:75 #b6acbf H:270 S:10 B:75 #b3acbf H:260 S:10 B:75 #afacbf H:250 S:10 B:75 #acacbf H:240 S:10 B:75 #acafbf H:230 S:10 B:75 #acb3bf H:220 S:10 B:75 #acb6bf H:210 S:10 B:75 #acb9bf H:200 S:10 B:75 #acbcbf H:190 S:10 B:75 #acbfbf H:180 S:10 B:75 #acbfbc H:170 S:10 B:75 #acbfb9 H:160 S:10 B:75 #acbfb6 H:150 S:10 B:75 #acbfb3 H:140 S:10 B:75 #acbfaf H:130 S:10 B:75 #acbfac H:120 S:10 B:75 #afbfac H:110 S:10 B:75 #b3bfac H:100 S:10 B:75 #b6bfac H:90 S:10 B:75 #b9bfac H:80 S:10 B:75 #bcbfac H:70 S:10 B:75 #bfbfac H:60 S:10 B:75 #bfbcac H:50 S:10 B:75 #bfb9ac H:40 S:10 B:75 #bfb6ac H:30 S:10 B:75 #bfb3ac H:20 S:10 B:75 #bfafac H:10 S:10 B:75 #bfacac H:0 S:10 B:75
明度 #e6f7ff H:199 S:10 B:100 #cfdee6 H:199 S:10 B:90 #b8c6cc H:199 S:10 B:80 #a1adb3 H:199 S:10 B:70 #8a9499 H:199 S:10 B:60 #737b80 H:199 S:10 B:50 #5c6366 H:199 S:10 B:40 #454a4d H:199 S:10 B:30 #2e3133 H:199 S:10 B:20 #17191a H:199 S:10 B:10 #000000 H:199 S:10 B:0
彩度 #0083bf H:199 S:100 B:75 #1389bf H:199 S:90 B:75 #268fbf H:199 S:80 B:75 #3995bf H:199 S:70 B:75 #4d9bbf H:199 S:60 B:75 #60a1bf H:199 S:50 B:75 #73a7bf H:199 S:40 B:75 #86adbf H:199 S:30 B:75 #99b3bf H:199 S:20 B:75 #acb9bf H:199 S:10 B:75 #bfbfbf H:199 S:0 B:75
補色 #bfacb0 H:349 S:10 B:75 #bfb2ac H:19 S:10 B:75 #bfbcac H:49 S:10 B:75
類似色 #acbfb2 H:139 S:10 B:75 #acbfb7 H:154 S:10 B:75 #acbfbc H:169 S:10 B:75 #acbebf H:184 S:10 B:75 #acb9bf H:199 S:10 B:75 #acb4bf H:214 S:10 B:75 #acb0bf H:229 S:10 B:75 #adacbf H:244 S:10 B:75 #b2acbf H:259 S:10 B:75

#acb9bfの配色パターン