#b8c6cc

Hexadecimal Color Code

R:184 G:198 B:204

H:198 S:10 B:80

L*:79 a*:-3.57 b*:-4.62

C:32% M:18% Y:18% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #ccb8b8 H:0 S:10 B:80
明度 #e6f7ff H:198 S:10 B:100 #cfdfe6 H:198 S:10 B:90 #b8c6cc H:198 S:10 B:80 #a1adb3 H:198 S:10 B:70 #8a9499 H:198 S:10 B:60 #737c80 H:198 S:10 B:50 #5c6366 H:198 S:10 B:40 #454a4d H:198 S:10 B:30 #2e3133 H:198 S:10 B:20 #17191a H:198 S:10 B:10 #000000 H:198 S:10 B:0
彩度 #008fcc H:198 S:100 B:80 #1495cc H:198 S:90 B:80 #299bcc H:198 S:80 B:80 #3da1cc H:198 S:70 B:80 #52a7cc H:198 S:60 B:80 #66adcc H:198 S:50 B:80 #7ab4cc H:198 S:40 B:80 #8fbacc H:198 S:30 B:80 #a3c0cc H:198 S:20 B:80 #b8c6cc H:198 S:10 B:80 #cccccc H:198 S:0 B:80
補色 #ccb8bc H:348 S:10 B:80 #ccbeb8 H:18 S:10 B:80 #ccc8b8 H:48 S:10 B:80
類似色 #b8ccbe H:138 S:10 B:80 #b8ccc3 H:153 S:10 B:80 #b8ccc8 H:168 S:10 B:80 #b8cbcc H:183 S:10 B:80 #b8c6cc H:198 S:10 B:80 #b8c1cc H:213 S:10 B:80 #b8bccc H:228 S:10 B:80 #b9b8cc H:243 S:10 B:80 #beb8cc H:258 S:10 B:80

#b8c6ccの配色パターン