#ccb8c9

Hexadecimal Color Code

R:204 G:184 B:201

H:309 S:10 B:80

L*:76.88 a*:10.11 b*:-5.96

C:23% M:31% Y:13% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #ccb8b8 H:0 S:10 B:80
明度 #ffe6fb H:309 S:10 B:100 #e6cfe2 H:309 S:10 B:90 #ccb8c9 H:309 S:10 B:80 #b3a1b0 H:309 S:10 B:70 #998a97 H:309 S:10 B:60 #80737e H:309 S:10 B:50 #665c64 H:309 S:10 B:40 #4d454b H:309 S:10 B:30 #332e32 H:309 S:10 B:20 #1a1719 H:309 S:10 B:10 #000000 H:309 S:10 B:0
彩度 #cc00ad H:309 S:100 B:80 #cc14b0 H:309 S:90 B:80 #cc29b4 H:309 S:80 B:80 #cc3db7 H:309 S:70 B:80 #cc52ba H:309 S:60 B:80 #cc66bd H:309 S:50 B:80 #cc7ac0 H:309 S:40 B:80 #cc8fc3 H:309 S:30 B:80 #cca3c6 H:309 S:20 B:80 #ccb8c9 H:309 S:10 B:80 #cccccc H:309 S:0 B:80
補色 #bfccb8 H:99 S:10 B:80 #b8ccbb H:129 S:10 B:80 #b8ccc5 H:159 S:10 B:80
類似色 #bbb8cc H:249 S:10 B:80 #c0b8cc H:264 S:10 B:80 #c5b8cc H:279 S:10 B:80 #cab8cc H:294 S:10 B:80 #ccb8c9 H:309 S:10 B:80 #ccb8c4 H:324 S:10 B:80 #ccb8bf H:339 S:10 B:80 #ccb8ba H:354 S:10 B:80 #ccbbb8 H:9 S:10 B:80

#ccb8c9の配色パターン