#cca3c6

Hexadecimal Color Code

R:204 G:163 B:198

H:309 S:20 B:80

L*:71.62 a*:20.98 b*:-12.14

C:24% M:43% Y:7% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca3a3 H:360 S:20 B:80 #cca3aa H:350 S:20 B:80 #cca3b1 H:340 S:20 B:80 #cca3b8 H:330 S:20 B:80 #cca3be H:320 S:20 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #b1a3cc H:260 S:20 B:80 #aaa3cc H:250 S:20 B:80 #a3a3cc H:240 S:20 B:80 #a3aacc H:230 S:20 B:80 #a3b1cc H:220 S:20 B:80 #a3b8cc H:210 S:20 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #a3ccbe H:160 S:20 B:80 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #a3ccb1 H:140 S:20 B:80 #a3ccaa H:130 S:20 B:80 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #aacca3 H:110 S:20 B:80 #b1cca3 H:100 S:20 B:80 #b8cca3 H:90 S:20 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5cca3 H:70 S:20 B:80 #cccca3 H:60 S:20 B:80 #ccc5a3 H:50 S:20 B:80 #ccbea3 H:40 S:20 B:80 #ccb8a3 H:30 S:20 B:80 #ccb1a3 H:20 S:20 B:80 #ccaaa3 H:10 S:20 B:80 #cca3a3 H:0 S:20 B:80
明度 #ffccf7 H:309 S:20 B:100 #e6b8df H:309 S:20 B:90 #cca3c6 H:309 S:20 B:80 #b38fad H:309 S:20 B:70 #997a94 H:309 S:20 B:60 #80667c H:309 S:20 B:50 #665263 H:309 S:20 B:40 #4d3d4a H:309 S:20 B:30 #332931 H:309 S:20 B:20 #1a1419 H:309 S:20 B:10 #000000 H:309 S:20 B:0
彩度 #cc00ad H:309 S:100 B:80 #cc14b0 H:309 S:90 B:80 #cc29b4 H:309 S:80 B:80 #cc3db7 H:309 S:70 B:80 #cc52ba H:309 S:60 B:80 #cc66bd H:309 S:50 B:80 #cc7ac0 H:309 S:40 B:80 #cc8fc3 H:309 S:30 B:80 #cca3c6 H:309 S:20 B:80 #ccb8c9 H:309 S:10 B:80 #cccccc H:309 S:0 B:80
補色 #b1cca3 H:99 S:20 B:80 #a3cca9 H:129 S:20 B:80 #a3ccbe H:159 S:20 B:80
類似色 #a9a3cc H:249 S:20 B:80 #b4a3cc H:264 S:20 B:80 #bea3cc H:279 S:20 B:80 #c8a3cc H:294 S:20 B:80 #cca3c6 H:309 S:20 B:80 #cca3bc H:324 S:20 B:80 #cca3b1 H:339 S:20 B:80 #cca3a7 H:354 S:20 B:80 #cca9a3 H:9 S:20 B:80

#cca3c6の配色パターン