#cca3c7

Hexadecimal Color Code

R:204 G:163 B:199

H:307 S:20 B:80

L*:71.66 a*:21.17 b*:-12.64

C:24% M:43% Y:6% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca3a3 H:360 S:20 B:80 #cca3aa H:350 S:20 B:80 #cca3b1 H:340 S:20 B:80 #cca3b8 H:330 S:20 B:80 #cca3be H:320 S:20 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #b1a3cc H:260 S:20 B:80 #aaa3cc H:250 S:20 B:80 #a3a3cc H:240 S:20 B:80 #a3aacc H:230 S:20 B:80 #a3b1cc H:220 S:20 B:80 #a3b8cc H:210 S:20 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #a3ccbe H:160 S:20 B:80 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #a3ccb1 H:140 S:20 B:80 #a3ccaa H:130 S:20 B:80 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #aacca3 H:110 S:20 B:80 #b1cca3 H:100 S:20 B:80 #b8cca3 H:90 S:20 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5cca3 H:70 S:20 B:80 #cccca3 H:60 S:20 B:80 #ccc5a3 H:50 S:20 B:80 #ccbea3 H:40 S:20 B:80 #ccb8a3 H:30 S:20 B:80 #ccb1a3 H:20 S:20 B:80 #ccaaa3 H:10 S:20 B:80 #cca3a3 H:0 S:20 B:80
明度 #ffccf9 H:307 S:20 B:100 #e6b8e0 H:307 S:20 B:90 #cca3c7 H:307 S:20 B:80 #b38fae H:307 S:20 B:70 #997a95 H:307 S:20 B:60 #80667d H:307 S:20 B:50 #665264 H:307 S:20 B:40 #4d3d4b H:307 S:20 B:30 #332932 H:307 S:20 B:20 #1a1419 H:307 S:20 B:10 #000000 H:307 S:20 B:0
彩度 #cc00b4 H:307 S:100 B:80 #cc14b7 H:307 S:90 B:80 #cc29b9 H:307 S:80 B:80 #cc3dbb H:307 S:70 B:80 #cc52be H:307 S:60 B:80 #cc66c0 H:307 S:50 B:80 #cc7ac2 H:307 S:40 B:80 #cc8fc5 H:307 S:30 B:80 #cca3c7 H:307 S:20 B:80 #ccb8ca H:307 S:10 B:80 #cccccc H:307 S:0 B:80
補色 #b3cca3 H:97 S:20 B:80 #a3cca8 H:127 S:20 B:80 #a3ccbc H:157 S:20 B:80
類似色 #a8a3cc H:247 S:20 B:80 #b2a3cc H:262 S:20 B:80 #bca3cc H:277 S:20 B:80 #c7a3cc H:292 S:20 B:80 #cca3c7 H:307 S:20 B:80 #cca3bd H:322 S:20 B:80 #cca3b3 H:337 S:20 B:80 #cca3a9 H:352 S:20 B:80 #cca8a3 H:7 S:20 B:80

#cca3c7の配色パターン