#c7a3cc

Hexadecimal Color Code

R:199 G:163 B:204

H:293 S:20 B:80

L*:71.34 a*:20.41 b*:-15.92

C:26% M:42% Y:3% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca3a3 H:360 S:20 B:80 #cca3aa H:350 S:20 B:80 #cca3b1 H:340 S:20 B:80 #cca3b8 H:330 S:20 B:80 #cca3be H:320 S:20 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #b1a3cc H:260 S:20 B:80 #aaa3cc H:250 S:20 B:80 #a3a3cc H:240 S:20 B:80 #a3aacc H:230 S:20 B:80 #a3b1cc H:220 S:20 B:80 #a3b8cc H:210 S:20 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #a3ccbe H:160 S:20 B:80 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #a3ccb1 H:140 S:20 B:80 #a3ccaa H:130 S:20 B:80 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #aacca3 H:110 S:20 B:80 #b1cca3 H:100 S:20 B:80 #b8cca3 H:90 S:20 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5cca3 H:70 S:20 B:80 #cccca3 H:60 S:20 B:80 #ccc5a3 H:50 S:20 B:80 #ccbea3 H:40 S:20 B:80 #ccb8a3 H:30 S:20 B:80 #ccb1a3 H:20 S:20 B:80 #ccaaa3 H:10 S:20 B:80 #cca3a3 H:0 S:20 B:80
明度 #f9ccff H:293 S:20 B:100 #e0b8e6 H:293 S:20 B:90 #c7a3cc H:293 S:20 B:80 #ae8fb3 H:293 S:20 B:70 #957a99 H:293 S:20 B:60 #7d6680 H:293 S:20 B:50 #645266 H:293 S:20 B:40 #4b3d4d H:293 S:20 B:30 #322933 H:293 S:20 B:20 #19141a H:293 S:20 B:10 #000000 H:293 S:20 B:0
彩度 #b400cc H:293 S:100 B:80 #b714cc H:293 S:90 B:80 #b929cc H:293 S:80 B:80 #bb3dcc H:293 S:70 B:80 #be52cc H:293 S:60 B:80 #c066cc H:293 S:50 B:80 #c27acc H:293 S:40 B:80 #c58fcc H:293 S:30 B:80 #c7a3cc H:293 S:20 B:80 #cab8cc H:293 S:10 B:80 #cccccc H:293 S:0 B:80
補色 #bccca3 H:83 S:20 B:80 #a8cca3 H:113 S:20 B:80 #a3ccb3 H:143 S:20 B:80
類似色 #a3a8cc H:233 S:20 B:80 #a9a3cc H:248 S:20 B:80 #b3a3cc H:263 S:20 B:80 #bda3cc H:278 S:20 B:80 #c7a3cc H:293 S:20 B:80 #cca3c7 H:308 S:20 B:80 #cca3bc H:323 S:20 B:80 #cca3b2 H:338 S:20 B:80 #cca3a8 H:353 S:20 B:80

#c7a3ccの配色パターン