#cab8cc

Hexadecimal Color Code

R:202 G:184 B:204

H:294 S:10 B:80

L*:76.79 a*:9.98 b*:-7.73

C:24% M:31% Y:11% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #ccb8b8 H:0 S:10 B:80
明度 #fce6ff H:294 S:10 B:100 #e3cfe6 H:294 S:10 B:90 #cab8cc H:294 S:10 B:80 #b1a1b3 H:294 S:10 B:70 #978a99 H:294 S:10 B:60 #7e7380 H:294 S:10 B:50 #655c66 H:294 S:10 B:40 #4c454d H:294 S:10 B:30 #322e33 H:294 S:10 B:20 #19171a H:294 S:10 B:10 #000000 H:294 S:10 B:0
彩度 #b800cc H:294 S:100 B:80 #ba14cc H:294 S:90 B:80 #bc29cc H:294 S:80 B:80 #be3dcc H:294 S:70 B:80 #c052cc H:294 S:60 B:80 #c266cc H:294 S:50 B:80 #c47acc H:294 S:40 B:80 #c68fcc H:294 S:30 B:80 #c8a3cc H:294 S:20 B:80 #cab8cc H:294 S:10 B:80 #cccccc H:294 S:0 B:80
補色 #c4ccb8 H:84 S:10 B:80 #baccb8 H:114 S:10 B:80 #b8ccc0 H:144 S:10 B:80
類似色 #b8bacc H:234 S:10 B:80 #bbb8cc H:249 S:10 B:80 #c0b8cc H:264 S:10 B:80 #c5b8cc H:279 S:10 B:80 #cab8cc H:294 S:10 B:80 #ccb8c9 H:309 S:10 B:80 #ccb8c4 H:324 S:10 B:80 #ccb8bf H:339 S:10 B:80 #ccb8ba H:354 S:10 B:80

#cab8ccの配色パターン