#c9b8cc

Hexadecimal Color Code

R:201 G:184 B:204

H:291 S:10 B:80

L*:76.71 a*:9.63 b*:-7.87

C:25% M:30% Y:11% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #ccb8b8 H:0 S:10 B:80
明度 #fbe6ff H:291 S:10 B:100 #e2cfe6 H:291 S:10 B:90 #c9b8cc H:291 S:10 B:80 #b0a1b3 H:291 S:10 B:70 #978a99 H:291 S:10 B:60 #7e7380 H:291 S:10 B:50 #645c66 H:291 S:10 B:40 #4b454d H:291 S:10 B:30 #322e33 H:291 S:10 B:20 #19171a H:291 S:10 B:10 #000000 H:291 S:10 B:0
彩度 #ad00cc H:291 S:100 B:80 #b014cc H:291 S:90 B:80 #b429cc H:291 S:80 B:80 #b73dcc H:291 S:70 B:80 #ba52cc H:291 S:60 B:80 #bd66cc H:291 S:50 B:80 #c07acc H:291 S:40 B:80 #c38fcc H:291 S:30 B:80 #c6a3cc H:291 S:20 B:80 #c9b8cc H:291 S:10 B:80 #cccccc H:291 S:0 B:80
補色 #c5ccb8 H:81 S:10 B:80 #bbccb8 H:111 S:10 B:80 #b8ccbf H:141 S:10 B:80
類似色 #b8bbcc H:231 S:10 B:80 #bab8cc H:246 S:10 B:80 #bfb8cc H:261 S:10 B:80 #c4b8cc H:276 S:10 B:80 #c9b8cc H:291 S:10 B:80 #ccb8ca H:306 S:10 B:80 #ccb8c5 H:321 S:10 B:80 #ccb8c0 H:336 S:10 B:80 #ccb8bb H:351 S:10 B:80

#c9b8ccの配色パターン