#b8ccc9

Hexadecimal Color Code

R:184 G:204 B:201

H:171 S:10 B:80

L*:80.51 a*:-7.31 b*:-0.8

C:33% M:14% Y:22% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #ccb8b8 H:0 S:10 B:80
明度 #e6fffb H:171 S:10 B:100 #cfe6e2 H:171 S:10 B:90 #b8ccc9 H:171 S:10 B:80 #a1b3b0 H:171 S:10 B:70 #8a9997 H:171 S:10 B:60 #73807e H:171 S:10 B:50 #5c6664 H:171 S:10 B:40 #454d4b H:171 S:10 B:30 #2e3332 H:171 S:10 B:20 #171a19 H:171 S:10 B:10 #000000 H:171 S:10 B:0
彩度 #00ccad H:171 S:100 B:80 #14ccb0 H:171 S:90 B:80 #29ccb4 H:171 S:80 B:80 #3dccb7 H:171 S:70 B:80 #52ccba H:171 S:60 B:80 #66ccbd H:171 S:50 B:80 #7accc0 H:171 S:40 B:80 #8fccc3 H:171 S:30 B:80 #a3ccc6 H:171 S:20 B:80 #b8ccc9 H:171 S:10 B:80 #cccccc H:171 S:0 B:80
補色 #ccb8c5 H:321 S:10 B:80 #ccb8bb H:351 S:10 B:80 #ccbfb8 H:21 S:10 B:80
類似色 #bbccb8 H:111 S:10 B:80 #b8ccba H:126 S:10 B:80 #b8ccbf H:141 S:10 B:80 #b8ccc4 H:156 S:10 B:80 #b8ccc9 H:171 S:10 B:80 #b8cacc H:186 S:10 B:80 #b8c5cc H:201 S:10 B:80 #b8c0cc H:216 S:10 B:80 #b8bbcc H:231 S:10 B:80

#b8ccc9の配色パターン