#b8ccb8

Hexadecimal Color Code

R:184 G:204 B:184

H:120 S:10 B:80

L*:80.08 a*:-10.51 b*:7.68

C:33% M:14% Y:31% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #ccb8b8 H:0 S:10 B:80
明度 #e6ffe6 H:120 S:10 B:100 #cfe6cf H:120 S:10 B:90 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #a1b3a1 H:120 S:10 B:70 #8a998a H:120 S:10 B:60 #738073 H:120 S:10 B:50 #5c665c H:120 S:10 B:40 #454d45 H:120 S:10 B:30 #2e332e H:120 S:10 B:20 #171a17 H:120 S:10 B:10 #000000 H:120 S:10 B:0
彩度 #00cc00 H:120 S:100 B:80 #14cc14 H:120 S:90 B:80 #29cc29 H:120 S:80 B:80 #3dcc3d H:120 S:70 B:80 #52cc52 H:120 S:60 B:80 #66cc66 H:120 S:50 B:80 #7acc7a H:120 S:40 B:80 #8fcc8f H:120 S:30 B:80 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #cccccc H:120 S:0 B:80
補色 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80
類似色 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #c7ccb8 H:75 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #bdccb8 H:105 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #b8ccbd H:135 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccc7 H:165 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80

#b8ccb8の配色パターン