#b8ccb9

Hexadecimal Color Code

R:184 G:204 B:185

H:123 S:10 B:80

L*:80.11 a*:-10.33 b*:7.18

C:33% M:14% Y:31% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #ccb8b8 H:0 S:10 B:80
明度 #e6ffe7 H:123 S:10 B:100 #cfe6d0 H:123 S:10 B:90 #b8ccb9 H:123 S:10 B:80 #a1b3a2 H:123 S:10 B:70 #8a998a H:123 S:10 B:60 #738073 H:123 S:10 B:50 #5c665c H:123 S:10 B:40 #454d45 H:123 S:10 B:30 #2e332e H:123 S:10 B:20 #171a17 H:123 S:10 B:10 #000000 H:123 S:10 B:0
彩度 #00cc0a H:123 S:100 B:80 #14cc1e H:123 S:90 B:80 #29cc31 H:123 S:80 B:80 #3dcc44 H:123 S:70 B:80 #52cc58 H:123 S:60 B:80 #66cc6b H:123 S:50 B:80 #7acc7e H:123 S:40 B:80 #8fcc92 H:123 S:30 B:80 #a3cca5 H:123 S:20 B:80 #b8ccb9 H:123 S:10 B:80 #cccccc H:123 S:0 B:80
補色 #c3b8cc H:273 S:10 B:80 #ccb8cb H:303 S:10 B:80 #ccb8c1 H:333 S:10 B:80
類似色 #cbccb8 H:63 S:10 B:80 #c6ccb8 H:78 S:10 B:80 #c1ccb8 H:93 S:10 B:80 #bcccb8 H:108 S:10 B:80 #b8ccb9 H:123 S:10 B:80 #b8ccbe H:138 S:10 B:80 #b8ccc3 H:153 S:10 B:80 #b8ccc8 H:168 S:10 B:80 #b8cbcc H:183 S:10 B:80

#b8ccb9の配色パターン