#ccb8cb

Hexadecimal Color Code

R:204 G:184 B:203

H:303 S:10 B:80

L*:76.93 a*:10.48 b*:-6.96

C:23% M:31% Y:11% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #ccb8b8 H:0 S:10 B:80
明度 #ffe6fe H:303 S:10 B:100 #e6cfe4 H:303 S:10 B:90 #ccb8cb H:303 S:10 B:80 #b3a1b2 H:303 S:10 B:70 #998a98 H:303 S:10 B:60 #80737f H:303 S:10 B:50 #665c65 H:303 S:10 B:40 #4d454c H:303 S:10 B:30 #332e33 H:303 S:10 B:20 #1a1719 H:303 S:10 B:10 #000000 H:303 S:10 B:0
彩度 #cc00c2 H:303 S:100 B:80 #cc14c3 H:303 S:90 B:80 #cc29c4 H:303 S:80 B:80 #cc3dc5 H:303 S:70 B:80 #cc52c6 H:303 S:60 B:80 #cc66c7 H:303 S:50 B:80 #cc7ac8 H:303 S:40 B:80 #cc8fc9 H:303 S:30 B:80 #cca3ca H:303 S:20 B:80 #ccb8cb H:303 S:10 B:80 #cccccc H:303 S:0 B:80
補色 #c1ccb8 H:93 S:10 B:80 #b8ccb9 H:123 S:10 B:80 #b8ccc3 H:153 S:10 B:80
類似色 #b9b8cc H:243 S:10 B:80 #beb8cc H:258 S:10 B:80 #c3b8cc H:273 S:10 B:80 #c8b8cc H:288 S:10 B:80 #ccb8cb H:303 S:10 B:80 #ccb8c6 H:318 S:10 B:80 #ccb8c1 H:333 S:10 B:80 #ccb8bc H:348 S:10 B:80 #ccb9b8 H:3 S:10 B:80

#ccb8cbの配色パターン