#c8b8cc

Hexadecimal Color Code

R:200 G:184 B:204

H:288 S:10 B:80

L*:76.63 a*:9.29 b*:-8

C:25% M:30% Y:11% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #ccb8b8 H:0 S:10 B:80
明度 #fae6ff H:288 S:10 B:100 #e1cfe6 H:288 S:10 B:90 #c8b8cc H:288 S:10 B:80 #afa1b3 H:288 S:10 B:70 #968a99 H:288 S:10 B:60 #7d7380 H:288 S:10 B:50 #645c66 H:288 S:10 B:40 #4b454d H:288 S:10 B:30 #322e33 H:288 S:10 B:20 #19171a H:288 S:10 B:10 #000000 H:288 S:10 B:0
彩度 #a300cc H:288 S:100 B:80 #a714cc H:288 S:90 B:80 #ab29cc H:288 S:80 B:80 #af3dcc H:288 S:70 B:80 #b452cc H:288 S:60 B:80 #b866cc H:288 S:50 B:80 #bc7acc H:288 S:40 B:80 #c08fcc H:288 S:30 B:80 #c4a3cc H:288 S:20 B:80 #c8b8cc H:288 S:10 B:80 #cccccc H:288 S:0 B:80
補色 #c6ccb8 H:78 S:10 B:80 #bcccb8 H:108 S:10 B:80 #b8ccbe H:138 S:10 B:80
類似色 #b8bccc H:228 S:10 B:80 #b9b8cc H:243 S:10 B:80 #beb8cc H:258 S:10 B:80 #c3b8cc H:273 S:10 B:80 #c8b8cc H:288 S:10 B:80 #ccb8cb H:303 S:10 B:80 #ccb8c6 H:318 S:10 B:80 #ccb8c1 H:333 S:10 B:80 #ccb8bc H:348 S:10 B:80

#c8b8ccの配色パターン