#c4a3cc

Hexadecimal Color Code

R:196 G:163 B:204

H:288 S:20 B:80

L*:71.07 a*:19.41 b*:-16.36

C:28% M:41% Y:3% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca3a3 H:360 S:20 B:80 #cca3aa H:350 S:20 B:80 #cca3b1 H:340 S:20 B:80 #cca3b8 H:330 S:20 B:80 #cca3be H:320 S:20 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #b1a3cc H:260 S:20 B:80 #aaa3cc H:250 S:20 B:80 #a3a3cc H:240 S:20 B:80 #a3aacc H:230 S:20 B:80 #a3b1cc H:220 S:20 B:80 #a3b8cc H:210 S:20 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #a3ccbe H:160 S:20 B:80 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #a3ccb1 H:140 S:20 B:80 #a3ccaa H:130 S:20 B:80 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #aacca3 H:110 S:20 B:80 #b1cca3 H:100 S:20 B:80 #b8cca3 H:90 S:20 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5cca3 H:70 S:20 B:80 #cccca3 H:60 S:20 B:80 #ccc5a3 H:50 S:20 B:80 #ccbea3 H:40 S:20 B:80 #ccb8a3 H:30 S:20 B:80 #ccb1a3 H:20 S:20 B:80 #ccaaa3 H:10 S:20 B:80 #cca3a3 H:0 S:20 B:80
明度 #f5ccff H:288 S:20 B:100 #dcb8e6 H:288 S:20 B:90 #c4a3cc H:288 S:20 B:80 #ab8fb3 H:288 S:20 B:70 #937a99 H:288 S:20 B:60 #7a6680 H:288 S:20 B:50 #625266 H:288 S:20 B:40 #493d4d H:288 S:20 B:30 #312933 H:288 S:20 B:20 #18141a H:288 S:20 B:10 #000000 H:288 S:20 B:0
彩度 #a300cc H:288 S:100 B:80 #a714cc H:288 S:90 B:80 #ab29cc H:288 S:80 B:80 #af3dcc H:288 S:70 B:80 #b452cc H:288 S:60 B:80 #b866cc H:288 S:50 B:80 #bc7acc H:288 S:40 B:80 #c08fcc H:288 S:30 B:80 #c4a3cc H:288 S:20 B:80 #c8b8cc H:288 S:10 B:80 #cccccc H:288 S:0 B:80
補色 #c0cca3 H:78 S:20 B:80 #abcca3 H:108 S:20 B:80 #a3ccaf H:138 S:20 B:80
類似色 #a3abcc H:228 S:20 B:80 #a5a3cc H:243 S:20 B:80 #afa3cc H:258 S:20 B:80 #baa3cc H:273 S:20 B:80 #c4a3cc H:288 S:20 B:80 #cca3ca H:303 S:20 B:80 #cca3c0 H:318 S:20 B:80 #cca3b6 H:333 S:20 B:80 #cca3ab H:348 S:20 B:80

#c4a3ccの配色パターン