#b8a3cc

Hexadecimal Color Code

R:184 G:163 B:204

H:271 S:20 B:80

L*:69.99 a*:15.41 b*:-18.09

C:33% M:40% Y:5% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca3a3 H:360 S:20 B:80 #cca3aa H:350 S:20 B:80 #cca3b1 H:340 S:20 B:80 #cca3b8 H:330 S:20 B:80 #cca3be H:320 S:20 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #b1a3cc H:260 S:20 B:80 #aaa3cc H:250 S:20 B:80 #a3a3cc H:240 S:20 B:80 #a3aacc H:230 S:20 B:80 #a3b1cc H:220 S:20 B:80 #a3b8cc H:210 S:20 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #a3ccbe H:160 S:20 B:80 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #a3ccb1 H:140 S:20 B:80 #a3ccaa H:130 S:20 B:80 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #aacca3 H:110 S:20 B:80 #b1cca3 H:100 S:20 B:80 #b8cca3 H:90 S:20 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5cca3 H:70 S:20 B:80 #cccca3 H:60 S:20 B:80 #ccc5a3 H:50 S:20 B:80 #ccbea3 H:40 S:20 B:80 #ccb8a3 H:30 S:20 B:80 #ccb1a3 H:20 S:20 B:80 #ccaaa3 H:10 S:20 B:80 #cca3a3 H:0 S:20 B:80
明度 #e6ccff H:271 S:20 B:100 #cfb8e6 H:271 S:20 B:90 #b8a3cc H:271 S:20 B:80 #a18fb3 H:271 S:20 B:70 #8a7a99 H:271 S:20 B:60 #736680 H:271 S:20 B:50 #5c5266 H:271 S:20 B:40 #453d4d H:271 S:20 B:30 #2e2933 H:271 S:20 B:20 #17141a H:271 S:20 B:10 #000000 H:271 S:20 B:0
彩度 #6900cc H:271 S:100 B:80 #7314cc H:271 S:90 B:80 #7d29cc H:271 S:80 B:80 #873dcc H:271 S:70 B:80 #9152cc H:271 S:60 B:80 #9b66cc H:271 S:50 B:80 #a57acc H:271 S:40 B:80 #ae8fcc H:271 S:30 B:80 #b8a3cc H:271 S:20 B:80 #c2b8cc H:271 S:10 B:80 #cccccc H:271 S:0 B:80
補色 #cbcca3 H:61 S:20 B:80 #b7cca3 H:91 S:20 B:80 #a3cca4 H:121 S:20 B:80
類似色 #a3b7cc H:211 S:20 B:80 #a3adcc H:226 S:20 B:80 #a4a3cc H:241 S:20 B:80 #aea3cc H:256 S:20 B:80 #b8a3cc H:271 S:20 B:80 #c2a3cc H:286 S:20 B:80 #cca3cb H:301 S:20 B:80 #cca3c1 H:316 S:20 B:80 #cca3b7 H:331 S:20 B:80

#b8a3ccの配色パターン