#b8cacc

Hexadecimal Color Code

R:184 G:202 B:204

H:186 S:10 B:80

L*:80.06 a*:-5.68 b*:-3.07

C:32% M:16% Y:19% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #ccb8b8 H:0 S:10 B:80
明度 #e6fcff H:186 S:10 B:100 #cfe3e6 H:186 S:10 B:90 #b8cacc H:186 S:10 B:80 #a1b1b3 H:186 S:10 B:70 #8a9799 H:186 S:10 B:60 #737e80 H:186 S:10 B:50 #5c6566 H:186 S:10 B:40 #454c4d H:186 S:10 B:30 #2e3233 H:186 S:10 B:20 #17191a H:186 S:10 B:10 #000000 H:186 S:10 B:0
彩度 #00b8cc H:186 S:100 B:80 #14bacc H:186 S:90 B:80 #29bccc H:186 S:80 B:80 #3dbecc H:186 S:70 B:80 #52c0cc H:186 S:60 B:80 #66c2cc H:186 S:50 B:80 #7ac4cc H:186 S:40 B:80 #8fc6cc H:186 S:30 B:80 #a3c8cc H:186 S:20 B:80 #b8cacc H:186 S:10 B:80 #cccccc H:186 S:0 B:80
補色 #ccb8c0 H:336 S:10 B:80 #ccbab8 H:6 S:10 B:80 #ccc4b8 H:36 S:10 B:80
類似色 #b8ccba H:126 S:10 B:80 #b8ccbf H:141 S:10 B:80 #b8ccc4 H:156 S:10 B:80 #b8ccc9 H:171 S:10 B:80 #b8cacc H:186 S:10 B:80 #b8c5cc H:201 S:10 B:80 #b8c0cc H:216 S:10 B:80 #b8bbcc H:231 S:10 B:80 #bab8cc H:246 S:10 B:80

#b8caccの配色パターン