#c4b8cc

Hexadecimal Color Code

R:196 G:184 B:204

H:276 S:10 B:80

L*:76.29 a*:7.93 b*:-8.53

C:27% M:29% Y:11% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #ccb8b8 H:0 S:10 B:80
明度 #f5e6ff H:276 S:10 B:100 #dccfe6 H:276 S:10 B:90 #c4b8cc H:276 S:10 B:80 #aba1b3 H:276 S:10 B:70 #938a99 H:276 S:10 B:60 #7a7380 H:276 S:10 B:50 #625c66 H:276 S:10 B:40 #49454d H:276 S:10 B:30 #312e33 H:276 S:10 B:20 #18171a H:276 S:10 B:10 #000000 H:276 S:10 B:0
彩度 #7a00cc H:276 S:100 B:80 #8314cc H:276 S:90 B:80 #8b29cc H:276 S:80 B:80 #933dcc H:276 S:70 B:80 #9b52cc H:276 S:60 B:80 #a366cc H:276 S:50 B:80 #ab7acc H:276 S:40 B:80 #b48fcc H:276 S:30 B:80 #bca3cc H:276 S:20 B:80 #c4b8cc H:276 S:10 B:80 #cccccc H:276 S:0 B:80
補色 #caccb8 H:66 S:10 B:80 #c0ccb8 H:96 S:10 B:80 #b8ccba H:126 S:10 B:80
類似色 #b8c0cc H:216 S:10 B:80 #b8bbcc H:231 S:10 B:80 #bab8cc H:246 S:10 B:80 #bfb8cc H:261 S:10 B:80 #c4b8cc H:276 S:10 B:80 #c9b8cc H:291 S:10 B:80 #ccb8ca H:306 S:10 B:80 #ccb8c5 H:321 S:10 B:80 #ccb8c0 H:336 S:10 B:80

#c4b8ccの配色パターン