#cab8cb

Hexadecimal Color Code

R:202 G:184 B:203

H:297 S:9 B:80

L*:76.76 a*:9.79 b*:-7.23

C:24% M:31% Y:11% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccbaba H:360 S:9 B:80 #ccbabd H:350 S:9 B:80 #ccbac0 H:340 S:9 B:80 #ccbac3 H:330 S:9 B:80 #ccbac6 H:320 S:9 B:80 #ccbac9 H:310 S:9 B:80 #ccbacc H:300 S:9 B:80 #c9bacc H:290 S:9 B:80 #c6bacc H:280 S:9 B:80 #c3bacc H:270 S:9 B:80 #c0bacc H:260 S:9 B:80 #bdbacc H:250 S:9 B:80 #babacc H:240 S:9 B:80 #babdcc H:230 S:9 B:80 #bac0cc H:220 S:9 B:80 #bac3cc H:210 S:9 B:80 #bac6cc H:200 S:9 B:80 #bac9cc H:190 S:9 B:80 #bacccc H:180 S:9 B:80 #baccc9 H:170 S:9 B:80 #baccc6 H:160 S:9 B:80 #baccc3 H:150 S:9 B:80 #baccc0 H:140 S:9 B:80 #baccbd H:130 S:9 B:80 #baccba H:120 S:9 B:80 #bdccba H:110 S:9 B:80 #c0ccba H:100 S:9 B:80 #c3ccba H:90 S:9 B:80 #c6ccba H:80 S:9 B:80 #c9ccba H:70 S:9 B:80 #ccccba H:60 S:9 B:80 #ccc9ba H:50 S:9 B:80 #ccc6ba H:40 S:9 B:80 #ccc3ba H:30 S:9 B:80 #ccc0ba H:20 S:9 B:80 #ccbdba H:10 S:9 B:80 #ccbaba H:0 S:9 B:80
明度 #fee8ff H:297 S:9 B:100 #e4d1e6 H:297 S:9 B:90 #cbbacc H:297 S:9 B:80 #b2a2b3 H:297 S:9 B:70 #988b99 H:297 S:9 B:60 #7f7480 H:297 S:9 B:50 #665d66 H:297 S:9 B:40 #4c464d H:297 S:9 B:30 #332e33 H:297 S:9 B:20 #19171a H:297 S:9 B:10 #000000 H:297 S:9 B:0
彩度 #c200cc H:297 S:100 B:80 #c314cc H:297 S:90 B:80 #c429cc H:297 S:80 B:80 #c53dcc H:297 S:70 B:80 #c652cc H:297 S:60 B:80 #c766cc H:297 S:50 B:80 #c87acc H:297 S:40 B:80 #c98fcc H:297 S:30 B:80 #caa3cc H:297 S:20 B:80 #cbb8cc H:297 S:10 B:80 #cccccc H:297 S:0 B:80
補色 #c4ccba H:87 S:9 B:80 #bbccba H:117 S:9 B:80 #baccc2 H:147 S:9 B:80
類似色 #babbcc H:237 S:9 B:80 #bdbacc H:252 S:9 B:80 #c2bacc H:267 S:9 B:80 #c6bacc H:282 S:9 B:80 #cbbacc H:297 S:9 B:80 #ccbac8 H:312 S:9 B:80 #ccbac4 H:327 S:9 B:80 #ccbabf H:342 S:9 B:80 #ccbabb H:357 S:9 B:80

#cab8cbの配色パターン