#ccbac9

Hexadecimal Color Code

R:204 G:186 B:201

H:310 S:9 B:80

L*:77.38 a*:9.03 b*:-5.22

C:23% M:30% Y:13% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccbaba H:360 S:9 B:80 #ccbabd H:350 S:9 B:80 #ccbac0 H:340 S:9 B:80 #ccbac3 H:330 S:9 B:80 #ccbac6 H:320 S:9 B:80 #ccbac9 H:310 S:9 B:80 #ccbacc H:300 S:9 B:80 #c9bacc H:290 S:9 B:80 #c6bacc H:280 S:9 B:80 #c3bacc H:270 S:9 B:80 #c0bacc H:260 S:9 B:80 #bdbacc H:250 S:9 B:80 #babacc H:240 S:9 B:80 #babdcc H:230 S:9 B:80 #bac0cc H:220 S:9 B:80 #bac3cc H:210 S:9 B:80 #bac6cc H:200 S:9 B:80 #bac9cc H:190 S:9 B:80 #bacccc H:180 S:9 B:80 #baccc9 H:170 S:9 B:80 #baccc6 H:160 S:9 B:80 #baccc3 H:150 S:9 B:80 #baccc0 H:140 S:9 B:80 #baccbd H:130 S:9 B:80 #baccba H:120 S:9 B:80 #bdccba H:110 S:9 B:80 #c0ccba H:100 S:9 B:80 #c3ccba H:90 S:9 B:80 #c6ccba H:80 S:9 B:80 #c9ccba H:70 S:9 B:80 #ccccba H:60 S:9 B:80 #ccc9ba H:50 S:9 B:80 #ccc6ba H:40 S:9 B:80 #ccc3ba H:30 S:9 B:80 #ccc0ba H:20 S:9 B:80 #ccbdba H:10 S:9 B:80 #ccbaba H:0 S:9 B:80
明度 #ffe8fb H:310 S:9 B:100 #e6d1e2 H:310 S:9 B:90 #ccbac9 H:310 S:9 B:80 #b3a2b0 H:310 S:9 B:70 #998b97 H:310 S:9 B:60 #80747e H:310 S:9 B:50 #665d64 H:310 S:9 B:40 #4d464b H:310 S:9 B:30 #332e32 H:310 S:9 B:20 #1a1719 H:310 S:9 B:10 #000000 H:310 S:9 B:0
彩度 #cc00aa H:310 S:100 B:80 #cc14ad H:310 S:90 B:80 #cc29b1 H:310 S:80 B:80 #cc3db4 H:310 S:70 B:80 #cc52b8 H:310 S:60 B:80 #cc66bb H:310 S:50 B:80 #cc7abe H:310 S:40 B:80 #cc8fc2 H:310 S:30 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #cccccc H:310 S:0 B:80
補色 #c0ccba H:100 S:9 B:80 #baccbd H:130 S:9 B:80 #baccc6 H:160 S:9 B:80
類似色 #bdbacc H:250 S:9 B:80 #c1bacc H:265 S:9 B:80 #c6bacc H:280 S:9 B:80 #cabacc H:295 S:9 B:80 #ccbac9 H:310 S:9 B:80 #ccbac4 H:325 S:9 B:80 #ccbac0 H:340 S:9 B:80 #ccbabb H:355 S:9 B:80 #ccbdba H:10 S:9 B:80

#ccbac9の配色パターン