#c3bacc

Hexadecimal Color Code

R:195 G:186 B:204

H:270 S:9 B:80

L*:76.72 a*:6.51 b*:-7.9

C:27% M:28% Y:12% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccbaba H:360 S:9 B:80 #ccbabd H:350 S:9 B:80 #ccbac0 H:340 S:9 B:80 #ccbac3 H:330 S:9 B:80 #ccbac6 H:320 S:9 B:80 #ccbac9 H:310 S:9 B:80 #ccbacc H:300 S:9 B:80 #c9bacc H:290 S:9 B:80 #c6bacc H:280 S:9 B:80 #c3bacc H:270 S:9 B:80 #c0bacc H:260 S:9 B:80 #bdbacc H:250 S:9 B:80 #babacc H:240 S:9 B:80 #babdcc H:230 S:9 B:80 #bac0cc H:220 S:9 B:80 #bac3cc H:210 S:9 B:80 #bac6cc H:200 S:9 B:80 #bac9cc H:190 S:9 B:80 #bacccc H:180 S:9 B:80 #baccc9 H:170 S:9 B:80 #baccc6 H:160 S:9 B:80 #baccc3 H:150 S:9 B:80 #baccc0 H:140 S:9 B:80 #baccbd H:130 S:9 B:80 #baccba H:120 S:9 B:80 #bdccba H:110 S:9 B:80 #c0ccba H:100 S:9 B:80 #c3ccba H:90 S:9 B:80 #c6ccba H:80 S:9 B:80 #c9ccba H:70 S:9 B:80 #ccccba H:60 S:9 B:80 #ccc9ba H:50 S:9 B:80 #ccc6ba H:40 S:9 B:80 #ccc3ba H:30 S:9 B:80 #ccc0ba H:20 S:9 B:80 #ccbdba H:10 S:9 B:80 #ccbaba H:0 S:9 B:80
明度 #f4e8ff H:270 S:9 B:100 #dbd1e6 H:270 S:9 B:90 #c3bacc H:270 S:9 B:80 #aaa2b3 H:270 S:9 B:70 #928b99 H:270 S:9 B:60 #7a7480 H:270 S:9 B:50 #615d66 H:270 S:9 B:40 #49464d H:270 S:9 B:30 #312e33 H:270 S:9 B:20 #18171a H:270 S:9 B:10 #000000 H:270 S:9 B:0
彩度 #6600cc H:270 S:100 B:80 #7014cc H:270 S:90 B:80 #7a29cc H:270 S:80 B:80 #853dcc H:270 S:70 B:80 #8f52cc H:270 S:60 B:80 #9966cc H:270 S:50 B:80 #a37acc H:270 S:40 B:80 #ad8fcc H:270 S:30 B:80 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #cccccc H:270 S:0 B:80
補色 #ccccba H:60 S:9 B:80 #c3ccba H:90 S:9 B:80 #baccba H:120 S:9 B:80
類似色 #bac3cc H:210 S:9 B:80 #babecc H:225 S:9 B:80 #babacc H:240 S:9 B:80 #bebacc H:255 S:9 B:80 #c3bacc H:270 S:9 B:80 #c7bacc H:285 S:9 B:80 #ccbacc H:300 S:9 B:80 #ccbac7 H:315 S:9 B:80 #ccbac3 H:330 S:9 B:80

#c3baccの配色パターン