#c0bacc

Hexadecimal Color Code

R:192 G:186 B:204

H:260 S:9 B:80

L*:76.48 a*:5.5 b*:-8.29

C:29% M:27% Y:13% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccbaba H:360 S:9 B:80 #ccbabd H:350 S:9 B:80 #ccbac0 H:340 S:9 B:80 #ccbac3 H:330 S:9 B:80 #ccbac6 H:320 S:9 B:80 #ccbac9 H:310 S:9 B:80 #ccbacc H:300 S:9 B:80 #c9bacc H:290 S:9 B:80 #c6bacc H:280 S:9 B:80 #c3bacc H:270 S:9 B:80 #c0bacc H:260 S:9 B:80 #bdbacc H:250 S:9 B:80 #babacc H:240 S:9 B:80 #babdcc H:230 S:9 B:80 #bac0cc H:220 S:9 B:80 #bac3cc H:210 S:9 B:80 #bac6cc H:200 S:9 B:80 #bac9cc H:190 S:9 B:80 #bacccc H:180 S:9 B:80 #baccc9 H:170 S:9 B:80 #baccc6 H:160 S:9 B:80 #baccc3 H:150 S:9 B:80 #baccc0 H:140 S:9 B:80 #baccbd H:130 S:9 B:80 #baccba H:120 S:9 B:80 #bdccba H:110 S:9 B:80 #c0ccba H:100 S:9 B:80 #c3ccba H:90 S:9 B:80 #c6ccba H:80 S:9 B:80 #c9ccba H:70 S:9 B:80 #ccccba H:60 S:9 B:80 #ccc9ba H:50 S:9 B:80 #ccc6ba H:40 S:9 B:80 #ccc3ba H:30 S:9 B:80 #ccc0ba H:20 S:9 B:80 #ccbdba H:10 S:9 B:80 #ccbaba H:0 S:9 B:80
明度 #f0e8ff H:260 S:9 B:100 #d8d1e6 H:260 S:9 B:90 #c0bacc H:260 S:9 B:80 #a8a2b3 H:260 S:9 B:70 #908b99 H:260 S:9 B:60 #787480 H:260 S:9 B:50 #605d66 H:260 S:9 B:40 #48464d H:260 S:9 B:30 #302e33 H:260 S:9 B:20 #18171a H:260 S:9 B:10 #000000 H:260 S:9 B:0
彩度 #4400cc H:260 S:100 B:80 #5214cc H:260 S:90 B:80 #5f29cc H:260 S:80 B:80 #6d3dcc H:260 S:70 B:80 #7a52cc H:260 S:60 B:80 #8866cc H:260 S:50 B:80 #967acc H:260 S:40 B:80 #a38fcc H:260 S:30 B:80 #b1a3cc H:260 S:20 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #cccccc H:260 S:0 B:80
補色 #ccc9ba H:50 S:9 B:80 #c6ccba H:80 S:9 B:80 #bdccba H:110 S:9 B:80
類似色 #bac6cc H:200 S:9 B:80 #bac1cc H:215 S:9 B:80 #babdcc H:230 S:9 B:80 #bbbacc H:245 S:9 B:80 #c0bacc H:260 S:9 B:80 #c4bacc H:275 S:9 B:80 #c9bacc H:290 S:9 B:80 #ccbaca H:305 S:9 B:80 #ccbac6 H:320 S:9 B:80

#c0baccの配色パターン