#bac6cc

Hexadecimal Color Code

R:186 G:198 B:204

H:200 S:9 B:80

L*:79.14 a*:-2.91 b*:-4.4

C:31% M:19% Y:17% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ccbaba H:360 S:9 B:80 #ccbabd H:350 S:9 B:80 #ccbac0 H:340 S:9 B:80 #ccbac3 H:330 S:9 B:80 #ccbac6 H:320 S:9 B:80 #ccbac9 H:310 S:9 B:80 #ccbacc H:300 S:9 B:80 #c9bacc H:290 S:9 B:80 #c6bacc H:280 S:9 B:80 #c3bacc H:270 S:9 B:80 #c0bacc H:260 S:9 B:80 #bdbacc H:250 S:9 B:80 #babacc H:240 S:9 B:80 #babdcc H:230 S:9 B:80 #bac0cc H:220 S:9 B:80 #bac3cc H:210 S:9 B:80 #bac6cc H:200 S:9 B:80 #bac9cc H:190 S:9 B:80 #bacccc H:180 S:9 B:80 #baccc9 H:170 S:9 B:80 #baccc6 H:160 S:9 B:80 #baccc3 H:150 S:9 B:80 #baccc0 H:140 S:9 B:80 #baccbd H:130 S:9 B:80 #baccba H:120 S:9 B:80 #bdccba H:110 S:9 B:80 #c0ccba H:100 S:9 B:80 #c3ccba H:90 S:9 B:80 #c6ccba H:80 S:9 B:80 #c9ccba H:70 S:9 B:80 #ccccba H:60 S:9 B:80 #ccc9ba H:50 S:9 B:80 #ccc6ba H:40 S:9 B:80 #ccc3ba H:30 S:9 B:80 #ccc0ba H:20 S:9 B:80 #ccbdba H:10 S:9 B:80 #ccbaba H:0 S:9 B:80
明度 #e8f7ff H:200 S:9 B:100 #d1dfe6 H:200 S:9 B:90 #bac6cc H:200 S:9 B:80 #a2adb3 H:200 S:9 B:70 #8b9499 H:200 S:9 B:60 #747c80 H:200 S:9 B:50 #5d6366 H:200 S:9 B:40 #464a4d H:200 S:9 B:30 #2e3133 H:200 S:9 B:20 #17191a H:200 S:9 B:10 #000000 H:200 S:9 B:0
彩度 #0088cc H:200 S:100 B:80 #148fcc H:200 S:90 B:80 #2996cc H:200 S:80 B:80 #3d9ccc H:200 S:70 B:80 #52a3cc H:200 S:60 B:80 #66aacc H:200 S:50 B:80 #7ab1cc H:200 S:40 B:80 #8fb8cc H:200 S:30 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #cccccc H:200 S:0 B:80
補色 #ccbabd H:350 S:9 B:80 #ccc0ba H:20 S:9 B:80 #ccc9ba H:50 S:9 B:80
類似色 #baccc0 H:140 S:9 B:80 #baccc4 H:155 S:9 B:80 #baccc9 H:170 S:9 B:80 #bacacc H:185 S:9 B:80 #bac6cc H:200 S:9 B:80 #bac1cc H:215 S:9 B:80 #babdcc H:230 S:9 B:80 #bbbacc H:245 S:9 B:80 #c0bacc H:260 S:9 B:80

#bac6ccの配色パターン