#c7bacc

Hexadecimal Color Code

R:199 G:186 B:204

H:283 S:9 B:80

L*:77.05 a*:7.87 b*:-7.38

C:25% M:29% Y:12% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccbaba H:360 S:9 B:80 #ccbabd H:350 S:9 B:80 #ccbac0 H:340 S:9 B:80 #ccbac3 H:330 S:9 B:80 #ccbac6 H:320 S:9 B:80 #ccbac9 H:310 S:9 B:80 #ccbacc H:300 S:9 B:80 #c9bacc H:290 S:9 B:80 #c6bacc H:280 S:9 B:80 #c3bacc H:270 S:9 B:80 #c0bacc H:260 S:9 B:80 #bdbacc H:250 S:9 B:80 #babacc H:240 S:9 B:80 #babdcc H:230 S:9 B:80 #bac0cc H:220 S:9 B:80 #bac3cc H:210 S:9 B:80 #bac6cc H:200 S:9 B:80 #bac9cc H:190 S:9 B:80 #bacccc H:180 S:9 B:80 #baccc9 H:170 S:9 B:80 #baccc6 H:160 S:9 B:80 #baccc3 H:150 S:9 B:80 #baccc0 H:140 S:9 B:80 #baccbd H:130 S:9 B:80 #baccba H:120 S:9 B:80 #bdccba H:110 S:9 B:80 #c0ccba H:100 S:9 B:80 #c3ccba H:90 S:9 B:80 #c6ccba H:80 S:9 B:80 #c9ccba H:70 S:9 B:80 #ccccba H:60 S:9 B:80 #ccc9ba H:50 S:9 B:80 #ccc6ba H:40 S:9 B:80 #ccc3ba H:30 S:9 B:80 #ccc0ba H:20 S:9 B:80 #ccbdba H:10 S:9 B:80 #ccbaba H:0 S:9 B:80
明度 #f8e8ff H:283 S:9 B:100 #e0d1e6 H:283 S:9 B:90 #c7bacc H:283 S:9 B:80 #aea2b3 H:283 S:9 B:70 #958b99 H:283 S:9 B:60 #7c7480 H:283 S:9 B:50 #635d66 H:283 S:9 B:40 #4b464d H:283 S:9 B:30 #322e33 H:283 S:9 B:20 #19171a H:283 S:9 B:10 #000000 H:283 S:9 B:0
彩度 #9200cc H:283 S:100 B:80 #9814cc H:283 S:90 B:80 #9e29cc H:283 S:80 B:80 #a43dcc H:283 S:70 B:80 #a952cc H:283 S:60 B:80 #af66cc H:283 S:50 B:80 #b57acc H:283 S:40 B:80 #bb8fcc H:283 S:30 B:80 #c0a3cc H:283 S:20 B:80 #c6b8cc H:283 S:10 B:80 #cccccc H:283 S:0 B:80
補色 #c8ccba H:73 S:9 B:80 #bfccba H:103 S:9 B:80 #baccbe H:133 S:9 B:80
類似色 #babfcc H:223 S:9 B:80 #babacc H:238 S:9 B:80 #bebacc H:253 S:9 B:80 #c2bacc H:268 S:9 B:80 #c7bacc H:283 S:9 B:80 #cbbacc H:298 S:9 B:80 #ccbac8 H:313 S:9 B:80 #ccbac3 H:328 S:9 B:80 #ccbabf H:343 S:9 B:80

#c7baccの配色パターン