#c6b8cc

Hexadecimal Color Code

R:198 G:184 B:204

H:282 S:10 B:80

L*:76.46 a*:8.61 b*:-8.27

C:26% M:30% Y:11% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #ccb8b8 H:0 S:10 B:80
明度 #f7e6ff H:282 S:10 B:100 #dfcfe6 H:282 S:10 B:90 #c6b8cc H:282 S:10 B:80 #ada1b3 H:282 S:10 B:70 #948a99 H:282 S:10 B:60 #7c7380 H:282 S:10 B:50 #635c66 H:282 S:10 B:40 #4a454d H:282 S:10 B:30 #312e33 H:282 S:10 B:20 #19171a H:282 S:10 B:10 #000000 H:282 S:10 B:0
彩度 #8f00cc H:282 S:100 B:80 #9514cc H:282 S:90 B:80 #9b29cc H:282 S:80 B:80 #a13dcc H:282 S:70 B:80 #a752cc H:282 S:60 B:80 #ad66cc H:282 S:50 B:80 #b47acc H:282 S:40 B:80 #ba8fcc H:282 S:30 B:80 #c0a3cc H:282 S:20 B:80 #c6b8cc H:282 S:10 B:80 #cccccc H:282 S:0 B:80
補色 #c8ccb8 H:72 S:10 B:80 #beccb8 H:102 S:10 B:80 #b8ccbc H:132 S:10 B:80
類似色 #b8becc H:222 S:10 B:80 #b8b9cc H:237 S:10 B:80 #bcb8cc H:252 S:10 B:80 #c1b8cc H:267 S:10 B:80 #c6b8cc H:282 S:10 B:80 #cbb8cc H:297 S:10 B:80 #ccb8c8 H:312 S:10 B:80 #ccb8c3 H:327 S:10 B:80 #ccb8be H:342 S:10 B:80

#c6b8ccの配色パターン