#a3c0cc

Hexadecimal Color Code

R:163 G:192 B:204

H:198 S:20 B:80

L*:75.97 a*:-7.17 b*:-9.27

C:41% M:18% Y:18% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #cca3a3 H:360 S:20 B:80 #cca3aa H:350 S:20 B:80 #cca3b1 H:340 S:20 B:80 #cca3b8 H:330 S:20 B:80 #cca3be H:320 S:20 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #b1a3cc H:260 S:20 B:80 #aaa3cc H:250 S:20 B:80 #a3a3cc H:240 S:20 B:80 #a3aacc H:230 S:20 B:80 #a3b1cc H:220 S:20 B:80 #a3b8cc H:210 S:20 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #a3ccbe H:160 S:20 B:80 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #a3ccb1 H:140 S:20 B:80 #a3ccaa H:130 S:20 B:80 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #aacca3 H:110 S:20 B:80 #b1cca3 H:100 S:20 B:80 #b8cca3 H:90 S:20 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5cca3 H:70 S:20 B:80 #cccca3 H:60 S:20 B:80 #ccc5a3 H:50 S:20 B:80 #ccbea3 H:40 S:20 B:80 #ccb8a3 H:30 S:20 B:80 #ccb1a3 H:20 S:20 B:80 #ccaaa3 H:10 S:20 B:80 #cca3a3 H:0 S:20 B:80
明度 #ccf0ff H:198 S:20 B:100 #b8d8e6 H:198 S:20 B:90 #a3c0cc H:198 S:20 B:80 #8fa8b3 H:198 S:20 B:70 #7a9099 H:198 S:20 B:60 #667880 H:198 S:20 B:50 #526066 H:198 S:20 B:40 #3d484d H:198 S:20 B:30 #293033 H:198 S:20 B:20 #14181a H:198 S:20 B:10 #000000 H:198 S:20 B:0
彩度 #008fcc H:198 S:100 B:80 #1495cc H:198 S:90 B:80 #299bcc H:198 S:80 B:80 #3da1cc H:198 S:70 B:80 #52a7cc H:198 S:60 B:80 #66adcc H:198 S:50 B:80 #7ab4cc H:198 S:40 B:80 #8fbacc H:198 S:30 B:80 #a3c0cc H:198 S:20 B:80 #b8c6cc H:198 S:10 B:80 #cccccc H:198 S:0 B:80
補色 #cca3ab H:348 S:20 B:80 #ccafa3 H:18 S:20 B:80 #ccc4a3 H:48 S:20 B:80
類似色 #a3ccaf H:138 S:20 B:80 #a3ccba H:153 S:20 B:80 #a3ccc4 H:168 S:20 B:80 #a3cacc H:183 S:20 B:80 #a3c0cc H:198 S:20 B:80 #a3b6cc H:213 S:20 B:80 #a3abcc H:228 S:20 B:80 #a5a3cc H:243 S:20 B:80 #afa3cc H:258 S:20 B:80

#a3c0ccの配色パターン