#bfacbc

Hexadecimal Color Code

R:191 G:172 B:188

H:309 S:10 B:75

L*:72.37 a*:9.69 b*:-5.66

C:29% M:35% Y:18% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #bfacac H:360 S:10 B:75 #bfacaf H:350 S:10 B:75 #bfacb3 H:340 S:10 B:75 #bfacb6 H:330 S:10 B:75 #bfacb9 H:320 S:10 B:75 #bfacbc H:310 S:10 B:75 #bfacbf H:300 S:10 B:75 #bcacbf H:290 S:10 B:75 #b9acbf H:280 S:10 B:75 #b6acbf H:270 S:10 B:75 #b3acbf H:260 S:10 B:75 #afacbf H:250 S:10 B:75 #acacbf H:240 S:10 B:75 #acafbf H:230 S:10 B:75 #acb3bf H:220 S:10 B:75 #acb6bf H:210 S:10 B:75 #acb9bf H:200 S:10 B:75 #acbcbf H:190 S:10 B:75 #acbfbf H:180 S:10 B:75 #acbfbc H:170 S:10 B:75 #acbfb9 H:160 S:10 B:75 #acbfb6 H:150 S:10 B:75 #acbfb3 H:140 S:10 B:75 #acbfaf H:130 S:10 B:75 #acbfac H:120 S:10 B:75 #afbfac H:110 S:10 B:75 #b3bfac H:100 S:10 B:75 #b6bfac H:90 S:10 B:75 #b9bfac H:80 S:10 B:75 #bcbfac H:70 S:10 B:75 #bfbfac H:60 S:10 B:75 #bfbcac H:50 S:10 B:75 #bfb9ac H:40 S:10 B:75 #bfb6ac H:30 S:10 B:75 #bfb3ac H:20 S:10 B:75 #bfafac H:10 S:10 B:75 #bfacac H:0 S:10 B:75
明度 #ffe6fb H:309 S:10 B:100 #e6cfe2 H:309 S:10 B:90 #ccb8c9 H:309 S:10 B:80 #b3a1b0 H:309 S:10 B:70 #998a97 H:309 S:10 B:60 #80737e H:309 S:10 B:50 #665c64 H:309 S:10 B:40 #4d454b H:309 S:10 B:30 #332e32 H:309 S:10 B:20 #1a1719 H:309 S:10 B:10 #000000 H:309 S:10 B:0
彩度 #bf00a3 H:309 S:100 B:75 #bf13a5 H:309 S:90 B:75 #bf26a8 H:309 S:80 B:75 #bf39ab H:309 S:70 B:75 #bf4dae H:309 S:60 B:75 #bf60b1 H:309 S:50 B:75 #bf73b4 H:309 S:40 B:75 #bf86b7 H:309 S:30 B:75 #bf99ba H:309 S:20 B:75 #bfacbc H:309 S:10 B:75 #bfbfbf H:309 S:0 B:75
補色 #b3bfac H:99 S:10 B:75 #acbfaf H:129 S:10 B:75 #acbfb9 H:159 S:10 B:75
類似色 #afacbf H:249 S:10 B:75 #b4acbf H:264 S:10 B:75 #b9acbf H:279 S:10 B:75 #bdacbf H:294 S:10 B:75 #bfacbc H:309 S:10 B:75 #bfacb8 H:324 S:10 B:75 #bfacb3 H:339 S:10 B:75 #bfacae H:354 S:10 B:75 #bfafac H:9 S:10 B:75

#bfacbcの配色パターン