#bfacb8

Hexadecimal Color Code

R:191 G:172 B:184

H:322 S:10 B:75

L*:72.25 a*:8.96 b*:-3.63

C:29% M:35% Y:20% K:0%

やや灰色い赤紫系の色

色相 #bfacac H:360 S:10 B:75 #bfacaf H:350 S:10 B:75 #bfacb3 H:340 S:10 B:75 #bfacb6 H:330 S:10 B:75 #bfacb9 H:320 S:10 B:75 #bfacbc H:310 S:10 B:75 #bfacbf H:300 S:10 B:75 #bcacbf H:290 S:10 B:75 #b9acbf H:280 S:10 B:75 #b6acbf H:270 S:10 B:75 #b3acbf H:260 S:10 B:75 #afacbf H:250 S:10 B:75 #acacbf H:240 S:10 B:75 #acafbf H:230 S:10 B:75 #acb3bf H:220 S:10 B:75 #acb6bf H:210 S:10 B:75 #acb9bf H:200 S:10 B:75 #acbcbf H:190 S:10 B:75 #acbfbf H:180 S:10 B:75 #acbfbc H:170 S:10 B:75 #acbfb9 H:160 S:10 B:75 #acbfb6 H:150 S:10 B:75 #acbfb3 H:140 S:10 B:75 #acbfaf H:130 S:10 B:75 #acbfac H:120 S:10 B:75 #afbfac H:110 S:10 B:75 #b3bfac H:100 S:10 B:75 #b6bfac H:90 S:10 B:75 #b9bfac H:80 S:10 B:75 #bcbfac H:70 S:10 B:75 #bfbfac H:60 S:10 B:75 #bfbcac H:50 S:10 B:75 #bfb9ac H:40 S:10 B:75 #bfb6ac H:30 S:10 B:75 #bfb3ac H:20 S:10 B:75 #bfafac H:10 S:10 B:75 #bfacac H:0 S:10 B:75
明度 #ffe6f6 H:322 S:10 B:100 #e6cfdd H:322 S:10 B:90 #ccb8c5 H:322 S:10 B:80 #b3a1ac H:322 S:10 B:70 #998a93 H:322 S:10 B:60 #80737b H:322 S:10 B:50 #665c62 H:322 S:10 B:40 #4d454a H:322 S:10 B:30 #332e31 H:322 S:10 B:20 #1a1719 H:322 S:10 B:10 #000000 H:322 S:10 B:0
彩度 #bf0079 H:322 S:100 B:75 #bf1380 H:322 S:90 B:75 #bf2687 H:322 S:80 B:75 #bf398e H:322 S:70 B:75 #bf4d95 H:322 S:60 B:75 #bf609c H:322 S:50 B:75 #bf73a3 H:322 S:40 B:75 #bf86aa H:322 S:30 B:75 #bf99b1 H:322 S:20 B:75 #bfacb8 H:322 S:10 B:75 #bfbfbf H:322 S:0 B:75
補色 #afbfac H:112 S:10 B:75 #acbfb3 H:142 S:10 B:75 #acbfbd H:172 S:10 B:75
類似色 #b3acbf H:262 S:10 B:75 #b8acbf H:277 S:10 B:75 #bdacbf H:292 S:10 B:75 #bfacbd H:307 S:10 B:75 #bfacb8 H:322 S:10 B:75 #bfacb3 H:337 S:10 B:75 #bfacaf H:352 S:10 B:75 #bfaeac H:7 S:10 B:75 #bfb3ac H:22 S:10 B:75

#bfacb8の配色パターン