#acbfbc

Hexadecimal Color Code

R:172 G:191 B:188

H:171 S:10 B:75

L*:75.86 a*:-7.06 b*:-0.69

C:38% M:20% Y:26% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #bfacac H:360 S:10 B:75 #bfacaf H:350 S:10 B:75 #bfacb3 H:340 S:10 B:75 #bfacb6 H:330 S:10 B:75 #bfacb9 H:320 S:10 B:75 #bfacbc H:310 S:10 B:75 #bfacbf H:300 S:10 B:75 #bcacbf H:290 S:10 B:75 #b9acbf H:280 S:10 B:75 #b6acbf H:270 S:10 B:75 #b3acbf H:260 S:10 B:75 #afacbf H:250 S:10 B:75 #acacbf H:240 S:10 B:75 #acafbf H:230 S:10 B:75 #acb3bf H:220 S:10 B:75 #acb6bf H:210 S:10 B:75 #acb9bf H:200 S:10 B:75 #acbcbf H:190 S:10 B:75 #acbfbf H:180 S:10 B:75 #acbfbc H:170 S:10 B:75 #acbfb9 H:160 S:10 B:75 #acbfb6 H:150 S:10 B:75 #acbfb3 H:140 S:10 B:75 #acbfaf H:130 S:10 B:75 #acbfac H:120 S:10 B:75 #afbfac H:110 S:10 B:75 #b3bfac H:100 S:10 B:75 #b6bfac H:90 S:10 B:75 #b9bfac H:80 S:10 B:75 #bcbfac H:70 S:10 B:75 #bfbfac H:60 S:10 B:75 #bfbcac H:50 S:10 B:75 #bfb9ac H:40 S:10 B:75 #bfb6ac H:30 S:10 B:75 #bfb3ac H:20 S:10 B:75 #bfafac H:10 S:10 B:75 #bfacac H:0 S:10 B:75
明度 #e6fffb H:171 S:10 B:100 #cfe6e2 H:171 S:10 B:90 #b8ccc9 H:171 S:10 B:80 #a1b3b0 H:171 S:10 B:70 #8a9997 H:171 S:10 B:60 #73807e H:171 S:10 B:50 #5c6664 H:171 S:10 B:40 #454d4b H:171 S:10 B:30 #2e3332 H:171 S:10 B:20 #171a19 H:171 S:10 B:10 #000000 H:171 S:10 B:0
彩度 #00bfa3 H:171 S:100 B:75 #13bfa5 H:171 S:90 B:75 #26bfa8 H:171 S:80 B:75 #39bfab H:171 S:70 B:75 #4dbfae H:171 S:60 B:75 #60bfb1 H:171 S:50 B:75 #73bfb4 H:171 S:40 B:75 #86bfb7 H:171 S:30 B:75 #99bfba H:171 S:20 B:75 #acbfbc H:171 S:10 B:75 #bfbfbf H:171 S:0 B:75
補色 #bfacb9 H:321 S:10 B:75 #bfacaf H:351 S:10 B:75 #bfb3ac H:21 S:10 B:75
類似色 #afbfac H:111 S:10 B:75 #acbfae H:126 S:10 B:75 #acbfb3 H:141 S:10 B:75 #acbfb8 H:156 S:10 B:75 #acbfbc H:171 S:10 B:75 #acbdbf H:186 S:10 B:75 #acb9bf H:201 S:10 B:75 #acb4bf H:216 S:10 B:75 #acafbf H:231 S:10 B:75

#acbfbcの配色パターン