#bfb3ac

Hexadecimal Color Code

R:191 G:179 B:172

H:22 S:10 B:75

L*:73.73 a*:3.05 b*:5.1

C:29% M:30% Y:30% K:0%

やや灰色い橙系の色

色相 #bfacac H:360 S:10 B:75 #bfacaf H:350 S:10 B:75 #bfacb3 H:340 S:10 B:75 #bfacb6 H:330 S:10 B:75 #bfacb9 H:320 S:10 B:75 #bfacbc H:310 S:10 B:75 #bfacbf H:300 S:10 B:75 #bcacbf H:290 S:10 B:75 #b9acbf H:280 S:10 B:75 #b6acbf H:270 S:10 B:75 #b3acbf H:260 S:10 B:75 #afacbf H:250 S:10 B:75 #acacbf H:240 S:10 B:75 #acafbf H:230 S:10 B:75 #acb3bf H:220 S:10 B:75 #acb6bf H:210 S:10 B:75 #acb9bf H:200 S:10 B:75 #acbcbf H:190 S:10 B:75 #acbfbf H:180 S:10 B:75 #acbfbc H:170 S:10 B:75 #acbfb9 H:160 S:10 B:75 #acbfb6 H:150 S:10 B:75 #acbfb3 H:140 S:10 B:75 #acbfaf H:130 S:10 B:75 #acbfac H:120 S:10 B:75 #afbfac H:110 S:10 B:75 #b3bfac H:100 S:10 B:75 #b6bfac H:90 S:10 B:75 #b9bfac H:80 S:10 B:75 #bcbfac H:70 S:10 B:75 #bfbfac H:60 S:10 B:75 #bfbcac H:50 S:10 B:75 #bfb9ac H:40 S:10 B:75 #bfb6ac H:30 S:10 B:75 #bfb3ac H:20 S:10 B:75 #bfafac H:10 S:10 B:75 #bfacac H:0 S:10 B:75
明度 #ffefe6 H:22 S:10 B:100 #e6d7cf H:22 S:10 B:90 #ccbfb8 H:22 S:10 B:80 #b3a7a1 H:22 S:10 B:70 #998f8a H:22 S:10 B:60 #807773 H:22 S:10 B:50 #66605c H:22 S:10 B:40 #4d4845 H:22 S:10 B:30 #33302e H:22 S:10 B:20 #1a1817 H:22 S:10 B:10 #000000 H:22 S:10 B:0
彩度 #bf4600 H:22 S:100 B:75 #bf5213 H:22 S:90 B:75 #bf5e26 H:22 S:80 B:75 #bf6a39 H:22 S:70 B:75 #bf774d H:22 S:60 B:75 #bf8360 H:22 S:50 B:75 #bf8f73 H:22 S:40 B:75 #bf9b86 H:22 S:30 B:75 #bfa799 H:22 S:20 B:75 #bfb3ac H:22 S:10 B:75 #bfbfbf H:22 S:0 B:75
補色 #acbfbd H:172 S:10 B:75 #acb8bf H:202 S:10 B:75 #acafbf H:232 S:10 B:75
類似色 #bfb8ac H:38 S:10 B:75 #bfb3ac H:23 S:10 B:75 #bfafac H:8 S:10 B:75 #bfaeac H:7 S:10 B:75 #bfb3ac H:22 S:10 B:75 #bfb8ac H:37 S:10 B:75 #bfbdac H:52 S:10 B:75 #bdbfac H:67 S:10 B:75 #b8bfac H:82 S:10 B:75

#bfb3acの配色パターン