#b9acbf

Hexadecimal Color Code

R:185 G:172 B:191

H:281 S:10 B:75

L*:71.94 a*:8.18 b*:-7.99

C:32% M:34% Y:16% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #bfacac H:360 S:10 B:75 #bfacaf H:350 S:10 B:75 #bfacb3 H:340 S:10 B:75 #bfacb6 H:330 S:10 B:75 #bfacb9 H:320 S:10 B:75 #bfacbc H:310 S:10 B:75 #bfacbf H:300 S:10 B:75 #bcacbf H:290 S:10 B:75 #b9acbf H:280 S:10 B:75 #b6acbf H:270 S:10 B:75 #b3acbf H:260 S:10 B:75 #afacbf H:250 S:10 B:75 #acacbf H:240 S:10 B:75 #acafbf H:230 S:10 B:75 #acb3bf H:220 S:10 B:75 #acb6bf H:210 S:10 B:75 #acb9bf H:200 S:10 B:75 #acbcbf H:190 S:10 B:75 #acbfbf H:180 S:10 B:75 #acbfbc H:170 S:10 B:75 #acbfb9 H:160 S:10 B:75 #acbfb6 H:150 S:10 B:75 #acbfb3 H:140 S:10 B:75 #acbfaf H:130 S:10 B:75 #acbfac H:120 S:10 B:75 #afbfac H:110 S:10 B:75 #b3bfac H:100 S:10 B:75 #b6bfac H:90 S:10 B:75 #b9bfac H:80 S:10 B:75 #bcbfac H:70 S:10 B:75 #bfbfac H:60 S:10 B:75 #bfbcac H:50 S:10 B:75 #bfb9ac H:40 S:10 B:75 #bfb6ac H:30 S:10 B:75 #bfb3ac H:20 S:10 B:75 #bfafac H:10 S:10 B:75 #bfacac H:0 S:10 B:75
明度 #f7e6ff H:281 S:10 B:100 #decfe6 H:281 S:10 B:90 #c6b8cc H:281 S:10 B:80 #ada1b3 H:281 S:10 B:70 #948a99 H:281 S:10 B:60 #7b7380 H:281 S:10 B:50 #635c66 H:281 S:10 B:40 #4a454d H:281 S:10 B:30 #312e33 H:281 S:10 B:20 #19171a H:281 S:10 B:10 #000000 H:281 S:10 B:0
彩度 #8300bf H:281 S:100 B:75 #8913bf H:281 S:90 B:75 #8f26bf H:281 S:80 B:75 #9539bf H:281 S:70 B:75 #9b4dbf H:281 S:60 B:75 #a160bf H:281 S:50 B:75 #a773bf H:281 S:40 B:75 #ad86bf H:281 S:30 B:75 #b399bf H:281 S:20 B:75 #b9acbf H:281 S:10 B:75 #bfbfbf H:281 S:0 B:75
補色 #bcbfac H:71 S:10 B:75 #b2bfac H:101 S:10 B:75 #acbfb0 H:131 S:10 B:75
類似色 #acb2bf H:221 S:10 B:75 #acadbf H:236 S:10 B:75 #b0acbf H:251 S:10 B:75 #b4acbf H:266 S:10 B:75 #b9acbf H:281 S:10 B:75 #beacbf H:296 S:10 B:75 #bfacbc H:311 S:10 B:75 #bfacb7 H:326 S:10 B:75 #bfacb2 H:341 S:10 B:75

#b9acbfの配色パターン