#bfb2ac

Hexadecimal Color Code

R:191 G:178 B:172

H:19 S:10 B:75

L*:73.47 a*:3.59 b*:4.73

C:29% M:31% Y:30% K:0%

やや灰色い橙系の色

色相 #bfacac H:360 S:10 B:75 #bfacaf H:350 S:10 B:75 #bfacb3 H:340 S:10 B:75 #bfacb6 H:330 S:10 B:75 #bfacb9 H:320 S:10 B:75 #bfacbc H:310 S:10 B:75 #bfacbf H:300 S:10 B:75 #bcacbf H:290 S:10 B:75 #b9acbf H:280 S:10 B:75 #b6acbf H:270 S:10 B:75 #b3acbf H:260 S:10 B:75 #afacbf H:250 S:10 B:75 #acacbf H:240 S:10 B:75 #acafbf H:230 S:10 B:75 #acb3bf H:220 S:10 B:75 #acb6bf H:210 S:10 B:75 #acb9bf H:200 S:10 B:75 #acbcbf H:190 S:10 B:75 #acbfbf H:180 S:10 B:75 #acbfbc H:170 S:10 B:75 #acbfb9 H:160 S:10 B:75 #acbfb6 H:150 S:10 B:75 #acbfb3 H:140 S:10 B:75 #acbfaf H:130 S:10 B:75 #acbfac H:120 S:10 B:75 #afbfac H:110 S:10 B:75 #b3bfac H:100 S:10 B:75 #b6bfac H:90 S:10 B:75 #b9bfac H:80 S:10 B:75 #bcbfac H:70 S:10 B:75 #bfbfac H:60 S:10 B:75 #bfbcac H:50 S:10 B:75 #bfb9ac H:40 S:10 B:75 #bfb6ac H:30 S:10 B:75 #bfb3ac H:20 S:10 B:75 #bfafac H:10 S:10 B:75 #bfacac H:0 S:10 B:75
明度 #ffeee6 H:19 S:10 B:100 #e6d6cf H:19 S:10 B:90 #ccbeb8 H:19 S:10 B:80 #b3a6a1 H:19 S:10 B:70 #998f8a H:19 S:10 B:60 #807773 H:19 S:10 B:50 #665f5c H:19 S:10 B:40 #4d4745 H:19 S:10 B:30 #33302e H:19 S:10 B:20 #1a1817 H:19 S:10 B:10 #000000 H:19 S:10 B:0
彩度 #bf3d00 H:19 S:100 B:75 #bf4a13 H:19 S:90 B:75 #bf5726 H:19 S:80 B:75 #bf6439 H:19 S:70 B:75 #bf714d H:19 S:60 B:75 #bf7e60 H:19 S:50 B:75 #bf8b73 H:19 S:40 B:75 #bf9886 H:19 S:30 B:75 #bfa599 H:19 S:20 B:75 #bfb2ac H:19 S:10 B:75 #bfbfbf H:19 S:0 B:75
補色 #acbfbc H:169 S:10 B:75 #acb9bf H:199 S:10 B:75 #acb0bf H:229 S:10 B:75
類似色 #bfb9ac H:41 S:10 B:75 #bfb4ac H:26 S:10 B:75 #bfb0ac H:11 S:10 B:75 #bfadac H:4 S:10 B:75 #bfb2ac H:19 S:10 B:75 #bfb7ac H:34 S:10 B:75 #bfbcac H:49 S:10 B:75 #bebfac H:64 S:10 B:75 #b9bfac H:79 S:10 B:75

#bfb2acの配色パターン