#bfacbe

Hexadecimal Color Code

R:191 G:172 B:190

H:303 S:10 B:75

L*:72.42 a*:10.07 b*:-6.67

C:29% M:35% Y:16% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #bfacac H:360 S:10 B:75 #bfacaf H:350 S:10 B:75 #bfacb3 H:340 S:10 B:75 #bfacb6 H:330 S:10 B:75 #bfacb9 H:320 S:10 B:75 #bfacbc H:310 S:10 B:75 #bfacbf H:300 S:10 B:75 #bcacbf H:290 S:10 B:75 #b9acbf H:280 S:10 B:75 #b6acbf H:270 S:10 B:75 #b3acbf H:260 S:10 B:75 #afacbf H:250 S:10 B:75 #acacbf H:240 S:10 B:75 #acafbf H:230 S:10 B:75 #acb3bf H:220 S:10 B:75 #acb6bf H:210 S:10 B:75 #acb9bf H:200 S:10 B:75 #acbcbf H:190 S:10 B:75 #acbfbf H:180 S:10 B:75 #acbfbc H:170 S:10 B:75 #acbfb9 H:160 S:10 B:75 #acbfb6 H:150 S:10 B:75 #acbfb3 H:140 S:10 B:75 #acbfaf H:130 S:10 B:75 #acbfac H:120 S:10 B:75 #afbfac H:110 S:10 B:75 #b3bfac H:100 S:10 B:75 #b6bfac H:90 S:10 B:75 #b9bfac H:80 S:10 B:75 #bcbfac H:70 S:10 B:75 #bfbfac H:60 S:10 B:75 #bfbcac H:50 S:10 B:75 #bfb9ac H:40 S:10 B:75 #bfb6ac H:30 S:10 B:75 #bfb3ac H:20 S:10 B:75 #bfafac H:10 S:10 B:75 #bfacac H:0 S:10 B:75
明度 #ffe6fe H:303 S:10 B:100 #e6cfe4 H:303 S:10 B:90 #ccb8cb H:303 S:10 B:80 #b3a1b2 H:303 S:10 B:70 #998a98 H:303 S:10 B:60 #80737f H:303 S:10 B:50 #665c65 H:303 S:10 B:40 #4d454c H:303 S:10 B:30 #332e33 H:303 S:10 B:20 #1a1719 H:303 S:10 B:10 #000000 H:303 S:10 B:0
彩度 #bf00b6 H:303 S:100 B:75 #bf13b7 H:303 S:90 B:75 #bf26b8 H:303 S:80 B:75 #bf39b9 H:303 S:70 B:75 #bf4dba H:303 S:60 B:75 #bf60ba H:303 S:50 B:75 #bf73bb H:303 S:40 B:75 #bf86bc H:303 S:30 B:75 #bf99bd H:303 S:20 B:75 #bfacbe H:303 S:10 B:75 #bfbfbf H:303 S:0 B:75
補色 #b5bfac H:93 S:10 B:75 #acbfad H:123 S:10 B:75 #acbfb7 H:153 S:10 B:75
類似色 #adacbf H:243 S:10 B:75 #b2acbf H:258 S:10 B:75 #b7acbf H:273 S:10 B:75 #bbacbf H:288 S:10 B:75 #bfacbe H:303 S:10 B:75 #bfacba H:318 S:10 B:75 #bfacb5 H:333 S:10 B:75 #bfacb0 H:348 S:10 B:75 #bfadac H:3 S:10 B:75

#bfacbeの配色パターン