#c1afcc

Hexadecimal Color Code

R:193 G:175 B:204

H:277 S:14 B:80

L*:73.77 a*:11.81 b*:-12.32

C:29% M:34% Y:9% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccafaf H:360 S:14 B:80 #ccafb4 H:350 S:14 B:80 #ccafb9 H:340 S:14 B:80 #ccafbe H:330 S:14 B:80 #ccafc2 H:320 S:14 B:80 #ccafc7 H:310 S:14 B:80 #ccafcc H:300 S:14 B:80 #c7afcc H:290 S:14 B:80 #c2afcc H:280 S:14 B:80 #beafcc H:270 S:14 B:80 #b9afcc H:260 S:14 B:80 #b4afcc H:250 S:14 B:80 #afafcc H:240 S:14 B:80 #afb4cc H:230 S:14 B:80 #afb9cc H:220 S:14 B:80 #afbecc H:210 S:14 B:80 #afc2cc H:200 S:14 B:80 #afc7cc H:190 S:14 B:80 #afcccc H:180 S:14 B:80 #afccc7 H:170 S:14 B:80 #afccc2 H:160 S:14 B:80 #afccbe H:150 S:14 B:80 #afccb9 H:140 S:14 B:80 #afccb4 H:130 S:14 B:80 #afccaf H:120 S:14 B:80 #b4ccaf H:110 S:14 B:80 #b9ccaf H:100 S:14 B:80 #beccaf H:90 S:14 B:80 #c2ccaf H:80 S:14 B:80 #c7ccaf H:70 S:14 B:80 #ccccaf H:60 S:14 B:80 #ccc7af H:50 S:14 B:80 #ccc2af H:40 S:14 B:80 #ccbeaf H:30 S:14 B:80 #ccb9af H:20 S:14 B:80 #ccb4af H:10 S:14 B:80 #ccafaf H:0 S:14 B:80
明度 #f1dbff H:277 S:14 B:100 #d9c5e6 H:277 S:14 B:90 #c1afcc H:277 S:14 B:80 #a99ab3 H:277 S:14 B:70 #918499 H:277 S:14 B:60 #796e80 H:277 S:14 B:50 #615866 H:277 S:14 B:40 #48424d H:277 S:14 B:30 #302c33 H:277 S:14 B:20 #18161a H:277 S:14 B:10 #000000 H:277 S:14 B:0
彩度 #7e00cc H:277 S:100 B:80 #8614cc H:277 S:90 B:80 #8d29cc H:277 S:80 B:80 #953dcc H:277 S:70 B:80 #9d52cc H:277 S:60 B:80 #a566cc H:277 S:50 B:80 #ad7acc H:277 S:40 B:80 #b58fcc H:277 S:30 B:80 #bca3cc H:277 S:20 B:80 #c4b8cc H:277 S:10 B:80 #cccccc H:277 S:0 B:80
補色 #c9ccaf H:67 S:14 B:80 #baccaf H:97 S:14 B:80 #afccb3 H:127 S:14 B:80
類似色 #afbacc H:217 S:14 B:80 #afb3cc H:232 S:14 B:80 #b3afcc H:247 S:14 B:80 #baafcc H:262 S:14 B:80 #c1afcc H:277 S:14 B:80 #c8afcc H:292 S:14 B:80 #ccafc9 H:307 S:14 B:80 #ccafc2 H:322 S:14 B:80 #ccafba H:337 S:14 B:80

#c1afccの配色パターン