#c2afcc

Hexadecimal Color Code

R:194 G:175 B:204

H:279 S:14 B:80

L*:73.86 a*:12.14 b*:-12.18

C:28% M:34% Y:9% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccafaf H:360 S:14 B:80 #ccafb4 H:350 S:14 B:80 #ccafb9 H:340 S:14 B:80 #ccafbe H:330 S:14 B:80 #ccafc2 H:320 S:14 B:80 #ccafc7 H:310 S:14 B:80 #ccafcc H:300 S:14 B:80 #c7afcc H:290 S:14 B:80 #c2afcc H:280 S:14 B:80 #beafcc H:270 S:14 B:80 #b9afcc H:260 S:14 B:80 #b4afcc H:250 S:14 B:80 #afafcc H:240 S:14 B:80 #afb4cc H:230 S:14 B:80 #afb9cc H:220 S:14 B:80 #afbecc H:210 S:14 B:80 #afc2cc H:200 S:14 B:80 #afc7cc H:190 S:14 B:80 #afcccc H:180 S:14 B:80 #afccc7 H:170 S:14 B:80 #afccc2 H:160 S:14 B:80 #afccbe H:150 S:14 B:80 #afccb9 H:140 S:14 B:80 #afccb4 H:130 S:14 B:80 #afccaf H:120 S:14 B:80 #b4ccaf H:110 S:14 B:80 #b9ccaf H:100 S:14 B:80 #beccaf H:90 S:14 B:80 #c2ccaf H:80 S:14 B:80 #c7ccaf H:70 S:14 B:80 #ccccaf H:60 S:14 B:80 #ccc7af H:50 S:14 B:80 #ccc2af H:40 S:14 B:80 #ccbeaf H:30 S:14 B:80 #ccb9af H:20 S:14 B:80 #ccb4af H:10 S:14 B:80 #ccafaf H:0 S:14 B:80
明度 #f3dbff H:279 S:14 B:100 #dac5e6 H:279 S:14 B:90 #c2afcc H:279 S:14 B:80 #aa9ab3 H:279 S:14 B:70 #928499 H:279 S:14 B:60 #796e80 H:279 S:14 B:50 #615866 H:279 S:14 B:40 #49424d H:279 S:14 B:30 #312c33 H:279 S:14 B:20 #18161a H:279 S:14 B:10 #000000 H:279 S:14 B:0
彩度 #8500cc H:279 S:100 B:80 #8c14cc H:279 S:90 B:80 #9329cc H:279 S:80 B:80 #9a3dcc H:279 S:70 B:80 #a152cc H:279 S:60 B:80 #a866cc H:279 S:50 B:80 #af7acc H:279 S:40 B:80 #b78fcc H:279 S:30 B:80 #bea3cc H:279 S:20 B:80 #c5b8cc H:279 S:10 B:80 #cccccc H:279 S:0 B:80
補色 #c8ccaf H:69 S:14 B:80 #b9ccaf H:99 S:14 B:80 #afccb4 H:129 S:14 B:80
類似色 #afb9cc H:219 S:14 B:80 #afb2cc H:234 S:14 B:80 #b4afcc H:249 S:14 B:80 #bbafcc H:264 S:14 B:80 #c2afcc H:279 S:14 B:80 #c9afcc H:294 S:14 B:80 #ccafc8 H:309 S:14 B:80 #ccafc1 H:324 S:14 B:80 #ccafb9 H:339 S:14 B:80

#c2afccの配色パターン