#b9afcc

Hexadecimal Color Code

R:185 G:175 B:204

H:261 S:14 B:80

L*:73.11 a*:9.13 b*:-13.39

C:32% M:33% Y:9% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccafaf H:360 S:14 B:80 #ccafb4 H:350 S:14 B:80 #ccafb9 H:340 S:14 B:80 #ccafbe H:330 S:14 B:80 #ccafc2 H:320 S:14 B:80 #ccafc7 H:310 S:14 B:80 #ccafcc H:300 S:14 B:80 #c7afcc H:290 S:14 B:80 #c2afcc H:280 S:14 B:80 #beafcc H:270 S:14 B:80 #b9afcc H:260 S:14 B:80 #b4afcc H:250 S:14 B:80 #afafcc H:240 S:14 B:80 #afb4cc H:230 S:14 B:80 #afb9cc H:220 S:14 B:80 #afbecc H:210 S:14 B:80 #afc2cc H:200 S:14 B:80 #afc7cc H:190 S:14 B:80 #afcccc H:180 S:14 B:80 #afccc7 H:170 S:14 B:80 #afccc2 H:160 S:14 B:80 #afccbe H:150 S:14 B:80 #afccb9 H:140 S:14 B:80 #afccb4 H:130 S:14 B:80 #afccaf H:120 S:14 B:80 #b4ccaf H:110 S:14 B:80 #b9ccaf H:100 S:14 B:80 #beccaf H:90 S:14 B:80 #c2ccaf H:80 S:14 B:80 #c7ccaf H:70 S:14 B:80 #ccccaf H:60 S:14 B:80 #ccc7af H:50 S:14 B:80 #ccc2af H:40 S:14 B:80 #ccbeaf H:30 S:14 B:80 #ccb9af H:20 S:14 B:80 #ccb4af H:10 S:14 B:80 #ccafaf H:0 S:14 B:80
明度 #e8dbff H:261 S:14 B:100 #d1c5e6 H:261 S:14 B:90 #b9afcc H:261 S:14 B:80 #a29ab3 H:261 S:14 B:70 #8b8499 H:261 S:14 B:60 #746e80 H:261 S:14 B:50 #5d5866 H:261 S:14 B:40 #46424d H:261 S:14 B:30 #2e2c33 H:261 S:14 B:20 #17161a H:261 S:14 B:10 #000000 H:261 S:14 B:0
彩度 #4700cc H:261 S:100 B:80 #5514cc H:261 S:90 B:80 #6229cc H:261 S:80 B:80 #6f3dcc H:261 S:70 B:80 #7c52cc H:261 S:60 B:80 #8a66cc H:261 S:50 B:80 #977acc H:261 S:40 B:80 #a48fcc H:261 S:30 B:80 #b1a3cc H:261 S:20 B:80 #bfb8cc H:261 S:10 B:80 #cccccc H:261 S:0 B:80
補色 #ccc8af H:51 S:14 B:80 #c2ccaf H:81 S:14 B:80 #b4ccaf H:111 S:14 B:80
類似色 #afc2cc H:201 S:14 B:80 #afbbcc H:216 S:14 B:80 #afb4cc H:231 S:14 B:80 #b2afcc H:246 S:14 B:80 #b9afcc H:261 S:14 B:80 #c1afcc H:276 S:14 B:80 #c8afcc H:291 S:14 B:80 #ccafc9 H:306 S:14 B:80 #ccafc2 H:321 S:14 B:80

#b9afccの配色パターン