#afc2cc

Hexadecimal Color Code

R:175 G:194 B:204

H:201 S:14 B:80

L*:77.31 a*:-4.4 b*:-7.2

C:36% M:19% Y:18% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ccafaf H:360 S:14 B:80 #ccafb4 H:350 S:14 B:80 #ccafb9 H:340 S:14 B:80 #ccafbe H:330 S:14 B:80 #ccafc2 H:320 S:14 B:80 #ccafc7 H:310 S:14 B:80 #ccafcc H:300 S:14 B:80 #c7afcc H:290 S:14 B:80 #c2afcc H:280 S:14 B:80 #beafcc H:270 S:14 B:80 #b9afcc H:260 S:14 B:80 #b4afcc H:250 S:14 B:80 #afafcc H:240 S:14 B:80 #afb4cc H:230 S:14 B:80 #afb9cc H:220 S:14 B:80 #afbecc H:210 S:14 B:80 #afc2cc H:200 S:14 B:80 #afc7cc H:190 S:14 B:80 #afcccc H:180 S:14 B:80 #afccc7 H:170 S:14 B:80 #afccc2 H:160 S:14 B:80 #afccbe H:150 S:14 B:80 #afccb9 H:140 S:14 B:80 #afccb4 H:130 S:14 B:80 #afccaf H:120 S:14 B:80 #b4ccaf H:110 S:14 B:80 #b9ccaf H:100 S:14 B:80 #beccaf H:90 S:14 B:80 #c2ccaf H:80 S:14 B:80 #c7ccaf H:70 S:14 B:80 #ccccaf H:60 S:14 B:80 #ccc7af H:50 S:14 B:80 #ccc2af H:40 S:14 B:80 #ccbeaf H:30 S:14 B:80 #ccb9af H:20 S:14 B:80 #ccb4af H:10 S:14 B:80 #ccafaf H:0 S:14 B:80
明度 #dbf3ff H:201 S:14 B:100 #c5dae6 H:201 S:14 B:90 #afc2cc H:201 S:14 B:80 #9aaab3 H:201 S:14 B:70 #849299 H:201 S:14 B:60 #6e7980 H:201 S:14 B:50 #586166 H:201 S:14 B:40 #42494d H:201 S:14 B:30 #2c3133 H:201 S:14 B:20 #16181a H:201 S:14 B:10 #000000 H:201 S:14 B:0
彩度 #0085cc H:201 S:100 B:80 #148ccc H:201 S:90 B:80 #2993cc H:201 S:80 B:80 #3d9acc H:201 S:70 B:80 #52a1cc H:201 S:60 B:80 #66a8cc H:201 S:50 B:80 #7aafcc H:201 S:40 B:80 #8fb7cc H:201 S:30 B:80 #a3becc H:201 S:20 B:80 #b8c5cc H:201 S:10 B:80 #cccccc H:201 S:0 B:80
補色 #ccafb4 H:351 S:14 B:80 #ccb9af H:21 S:14 B:80 #ccc8af H:51 S:14 B:80
類似色 #afccb9 H:141 S:14 B:80 #afccc1 H:156 S:14 B:80 #afccc8 H:171 S:14 B:80 #afc9cc H:186 S:14 B:80 #afc2cc H:201 S:14 B:80 #afbbcc H:216 S:14 B:80 #afb4cc H:231 S:14 B:80 #b2afcc H:246 S:14 B:80 #b9afcc H:261 S:14 B:80

#afc2ccの配色パターン