#afccc2

Hexadecimal Color Code

R:175 G:204 B:194

H:159 S:14 B:80

L*:79.72 a*:-11.66 b*:1.72

C:37% M:12% Y:27% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #ccafaf H:360 S:14 B:80 #ccafb4 H:350 S:14 B:80 #ccafb9 H:340 S:14 B:80 #ccafbe H:330 S:14 B:80 #ccafc2 H:320 S:14 B:80 #ccafc7 H:310 S:14 B:80 #ccafcc H:300 S:14 B:80 #c7afcc H:290 S:14 B:80 #c2afcc H:280 S:14 B:80 #beafcc H:270 S:14 B:80 #b9afcc H:260 S:14 B:80 #b4afcc H:250 S:14 B:80 #afafcc H:240 S:14 B:80 #afb4cc H:230 S:14 B:80 #afb9cc H:220 S:14 B:80 #afbecc H:210 S:14 B:80 #afc2cc H:200 S:14 B:80 #afc7cc H:190 S:14 B:80 #afcccc H:180 S:14 B:80 #afccc7 H:170 S:14 B:80 #afccc2 H:160 S:14 B:80 #afccbe H:150 S:14 B:80 #afccb9 H:140 S:14 B:80 #afccb4 H:130 S:14 B:80 #afccaf H:120 S:14 B:80 #b4ccaf H:110 S:14 B:80 #b9ccaf H:100 S:14 B:80 #beccaf H:90 S:14 B:80 #c2ccaf H:80 S:14 B:80 #c7ccaf H:70 S:14 B:80 #ccccaf H:60 S:14 B:80 #ccc7af H:50 S:14 B:80 #ccc2af H:40 S:14 B:80 #ccbeaf H:30 S:14 B:80 #ccb9af H:20 S:14 B:80 #ccb4af H:10 S:14 B:80 #ccafaf H:0 S:14 B:80
明度 #dbfff3 H:159 S:14 B:100 #c5e6da H:159 S:14 B:90 #afccc2 H:159 S:14 B:80 #9ab3aa H:159 S:14 B:70 #849992 H:159 S:14 B:60 #6e8079 H:159 S:14 B:50 #586661 H:159 S:14 B:40 #424d49 H:159 S:14 B:30 #2c3331 H:159 S:14 B:20 #161a18 H:159 S:14 B:10 #000000 H:159 S:14 B:0
彩度 #00cc85 H:159 S:100 B:80 #14cc8c H:159 S:90 B:80 #29cc93 H:159 S:80 B:80 #3dcc9a H:159 S:70 B:80 #52cca1 H:159 S:60 B:80 #66cca8 H:159 S:50 B:80 #7accaf H:159 S:40 B:80 #8fccb7 H:159 S:30 B:80 #a3ccbe H:159 S:20 B:80 #b8ccc5 H:159 S:10 B:80 #cccccc H:159 S:0 B:80
補色 #ccafc8 H:309 S:14 B:80 #ccafb9 H:339 S:14 B:80 #ccb4af H:9 S:14 B:80
類似色 #b9ccaf H:99 S:14 B:80 #b2ccaf H:114 S:14 B:80 #afccb4 H:129 S:14 B:80 #afccbb H:144 S:14 B:80 #afccc2 H:159 S:14 B:80 #afccc9 H:174 S:14 B:80 #afc8cc H:189 S:14 B:80 #afc1cc H:204 S:14 B:80 #afb9cc H:219 S:14 B:80

#afccc2の配色パターン