#afccb9

Hexadecimal Color Code

R:175 G:204 B:185

H:141 S:14 B:80

L*:79.5 a*:-13.39 b*:6.22

C:37% M:12% Y:32% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #ccafaf H:360 S:14 B:80 #ccafb4 H:350 S:14 B:80 #ccafb9 H:340 S:14 B:80 #ccafbe H:330 S:14 B:80 #ccafc2 H:320 S:14 B:80 #ccafc7 H:310 S:14 B:80 #ccafcc H:300 S:14 B:80 #c7afcc H:290 S:14 B:80 #c2afcc H:280 S:14 B:80 #beafcc H:270 S:14 B:80 #b9afcc H:260 S:14 B:80 #b4afcc H:250 S:14 B:80 #afafcc H:240 S:14 B:80 #afb4cc H:230 S:14 B:80 #afb9cc H:220 S:14 B:80 #afbecc H:210 S:14 B:80 #afc2cc H:200 S:14 B:80 #afc7cc H:190 S:14 B:80 #afcccc H:180 S:14 B:80 #afccc7 H:170 S:14 B:80 #afccc2 H:160 S:14 B:80 #afccbe H:150 S:14 B:80 #afccb9 H:140 S:14 B:80 #afccb4 H:130 S:14 B:80 #afccaf H:120 S:14 B:80 #b4ccaf H:110 S:14 B:80 #b9ccaf H:100 S:14 B:80 #beccaf H:90 S:14 B:80 #c2ccaf H:80 S:14 B:80 #c7ccaf H:70 S:14 B:80 #ccccaf H:60 S:14 B:80 #ccc7af H:50 S:14 B:80 #ccc2af H:40 S:14 B:80 #ccbeaf H:30 S:14 B:80 #ccb9af H:20 S:14 B:80 #ccb4af H:10 S:14 B:80 #ccafaf H:0 S:14 B:80
明度 #dbffe8 H:141 S:14 B:100 #c5e6d1 H:141 S:14 B:90 #afccb9 H:141 S:14 B:80 #9ab3a2 H:141 S:14 B:70 #84998b H:141 S:14 B:60 #6e8074 H:141 S:14 B:50 #58665d H:141 S:14 B:40 #424d46 H:141 S:14 B:30 #2c332e H:141 S:14 B:20 #161a17 H:141 S:14 B:10 #000000 H:141 S:14 B:0
彩度 #00cc47 H:141 S:100 B:80 #14cc55 H:141 S:90 B:80 #29cc62 H:141 S:80 B:80 #3dcc6f H:141 S:70 B:80 #52cc7c H:141 S:60 B:80 #66cc8a H:141 S:50 B:80 #7acc97 H:141 S:40 B:80 #8fcca4 H:141 S:30 B:80 #a3ccb1 H:141 S:20 B:80 #b8ccbf H:141 S:10 B:80 #cccccc H:141 S:0 B:80
補色 #c8afcc H:291 S:14 B:80 #ccafc2 H:321 S:14 B:80 #ccafb4 H:351 S:14 B:80
類似色 #c2ccaf H:81 S:14 B:80 #bbccaf H:96 S:14 B:80 #b4ccaf H:111 S:14 B:80 #afccb2 H:126 S:14 B:80 #afccb9 H:141 S:14 B:80 #afccc1 H:156 S:14 B:80 #afccc8 H:171 S:14 B:80 #afc9cc H:186 S:14 B:80 #afc2cc H:201 S:14 B:80

#afccb9の配色パターン