#ccafc7

Hexadecimal Color Code

R:204 G:175 B:199

H:310 S:14 B:80

L*:74.58 a*:14.62 b*:-8.28

C:24% M:36% Y:11% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccafaf H:360 S:14 B:80 #ccafb4 H:350 S:14 B:80 #ccafb9 H:340 S:14 B:80 #ccafbe H:330 S:14 B:80 #ccafc2 H:320 S:14 B:80 #ccafc7 H:310 S:14 B:80 #ccafcc H:300 S:14 B:80 #c7afcc H:290 S:14 B:80 #c2afcc H:280 S:14 B:80 #beafcc H:270 S:14 B:80 #b9afcc H:260 S:14 B:80 #b4afcc H:250 S:14 B:80 #afafcc H:240 S:14 B:80 #afb4cc H:230 S:14 B:80 #afb9cc H:220 S:14 B:80 #afbecc H:210 S:14 B:80 #afc2cc H:200 S:14 B:80 #afc7cc H:190 S:14 B:80 #afcccc H:180 S:14 B:80 #afccc7 H:170 S:14 B:80 #afccc2 H:160 S:14 B:80 #afccbe H:150 S:14 B:80 #afccb9 H:140 S:14 B:80 #afccb4 H:130 S:14 B:80 #afccaf H:120 S:14 B:80 #b4ccaf H:110 S:14 B:80 #b9ccaf H:100 S:14 B:80 #beccaf H:90 S:14 B:80 #c2ccaf H:80 S:14 B:80 #c7ccaf H:70 S:14 B:80 #ccccaf H:60 S:14 B:80 #ccc7af H:50 S:14 B:80 #ccc2af H:40 S:14 B:80 #ccbeaf H:30 S:14 B:80 #ccb9af H:20 S:14 B:80 #ccb4af H:10 S:14 B:80 #ccafaf H:0 S:14 B:80
明度 #ffdbf9 H:310 S:14 B:100 #e6c5e0 H:310 S:14 B:90 #ccafc7 H:310 S:14 B:80 #b39aae H:310 S:14 B:70 #998495 H:310 S:14 B:60 #806e7d H:310 S:14 B:50 #665864 H:310 S:14 B:40 #4d424b H:310 S:14 B:30 #332c32 H:310 S:14 B:20 #1a1619 H:310 S:14 B:10 #000000 H:310 S:14 B:0
彩度 #cc00aa H:310 S:100 B:80 #cc14ad H:310 S:90 B:80 #cc29b1 H:310 S:80 B:80 #cc3db4 H:310 S:70 B:80 #cc52b8 H:310 S:60 B:80 #cc66bb H:310 S:50 B:80 #cc7abe H:310 S:40 B:80 #cc8fc2 H:310 S:30 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #cccccc H:310 S:0 B:80
補色 #b9ccaf H:100 S:14 B:80 #afccb4 H:130 S:14 B:80 #afccc2 H:160 S:14 B:80
類似色 #b4afcc H:250 S:14 B:80 #bbafcc H:265 S:14 B:80 #c2afcc H:280 S:14 B:80 #caafcc H:295 S:14 B:80 #ccafc7 H:310 S:14 B:80 #ccafc0 H:325 S:14 B:80 #ccafb9 H:340 S:14 B:80 #ccafb2 H:355 S:14 B:80 #ccb4af H:10 S:14 B:80

#ccafc7の配色パターン