#afc7cc

Hexadecimal Color Code

R:175 G:199 B:204

H:190 S:14 B:80

L*:78.64 a*:-7.04 b*:-5.22

C:36% M:16% Y:19% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ccafaf H:360 S:14 B:80 #ccafb4 H:350 S:14 B:80 #ccafb9 H:340 S:14 B:80 #ccafbe H:330 S:14 B:80 #ccafc2 H:320 S:14 B:80 #ccafc7 H:310 S:14 B:80 #ccafcc H:300 S:14 B:80 #c7afcc H:290 S:14 B:80 #c2afcc H:280 S:14 B:80 #beafcc H:270 S:14 B:80 #b9afcc H:260 S:14 B:80 #b4afcc H:250 S:14 B:80 #afafcc H:240 S:14 B:80 #afb4cc H:230 S:14 B:80 #afb9cc H:220 S:14 B:80 #afbecc H:210 S:14 B:80 #afc2cc H:200 S:14 B:80 #afc7cc H:190 S:14 B:80 #afcccc H:180 S:14 B:80 #afccc7 H:170 S:14 B:80 #afccc2 H:160 S:14 B:80 #afccbe H:150 S:14 B:80 #afccb9 H:140 S:14 B:80 #afccb4 H:130 S:14 B:80 #afccaf H:120 S:14 B:80 #b4ccaf H:110 S:14 B:80 #b9ccaf H:100 S:14 B:80 #beccaf H:90 S:14 B:80 #c2ccaf H:80 S:14 B:80 #c7ccaf H:70 S:14 B:80 #ccccaf H:60 S:14 B:80 #ccc7af H:50 S:14 B:80 #ccc2af H:40 S:14 B:80 #ccbeaf H:30 S:14 B:80 #ccb9af H:20 S:14 B:80 #ccb4af H:10 S:14 B:80 #ccafaf H:0 S:14 B:80
明度 #dbf9ff H:190 S:14 B:100 #c5e0e6 H:190 S:14 B:90 #afc7cc H:190 S:14 B:80 #9aaeb3 H:190 S:14 B:70 #849599 H:190 S:14 B:60 #6e7d80 H:190 S:14 B:50 #586466 H:190 S:14 B:40 #424b4d H:190 S:14 B:30 #2c3233 H:190 S:14 B:20 #16191a H:190 S:14 B:10 #000000 H:190 S:14 B:0
彩度 #00aacc H:190 S:100 B:80 #14adcc H:190 S:90 B:80 #29b1cc H:190 S:80 B:80 #3db4cc H:190 S:70 B:80 #52b8cc H:190 S:60 B:80 #66bbcc H:190 S:50 B:80 #7abecc H:190 S:40 B:80 #8fc2cc H:190 S:30 B:80 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #cccccc H:190 S:0 B:80
補色 #ccafb9 H:340 S:14 B:80 #ccb4af H:10 S:14 B:80 #ccc2af H:40 S:14 B:80
類似色 #afccb4 H:130 S:14 B:80 #afccbb H:145 S:14 B:80 #afccc2 H:160 S:14 B:80 #afccca H:175 S:14 B:80 #afc7cc H:190 S:14 B:80 #afc0cc H:205 S:14 B:80 #afb9cc H:220 S:14 B:80 #afb2cc H:235 S:14 B:80 #b4afcc H:250 S:14 B:80

#afc7ccの配色パターン