#ccafc9

Hexadecimal Color Code

R:204 G:175 B:201

H:306 S:14 B:80

L*:74.64 a*:14.98 b*:-9.28

C:24% M:36% Y:9% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccafaf H:360 S:14 B:80 #ccafb4 H:350 S:14 B:80 #ccafb9 H:340 S:14 B:80 #ccafbe H:330 S:14 B:80 #ccafc2 H:320 S:14 B:80 #ccafc7 H:310 S:14 B:80 #ccafcc H:300 S:14 B:80 #c7afcc H:290 S:14 B:80 #c2afcc H:280 S:14 B:80 #beafcc H:270 S:14 B:80 #b9afcc H:260 S:14 B:80 #b4afcc H:250 S:14 B:80 #afafcc H:240 S:14 B:80 #afb4cc H:230 S:14 B:80 #afb9cc H:220 S:14 B:80 #afbecc H:210 S:14 B:80 #afc2cc H:200 S:14 B:80 #afc7cc H:190 S:14 B:80 #afcccc H:180 S:14 B:80 #afccc7 H:170 S:14 B:80 #afccc2 H:160 S:14 B:80 #afccbe H:150 S:14 B:80 #afccb9 H:140 S:14 B:80 #afccb4 H:130 S:14 B:80 #afccaf H:120 S:14 B:80 #b4ccaf H:110 S:14 B:80 #b9ccaf H:100 S:14 B:80 #beccaf H:90 S:14 B:80 #c2ccaf H:80 S:14 B:80 #c7ccaf H:70 S:14 B:80 #ccccaf H:60 S:14 B:80 #ccc7af H:50 S:14 B:80 #ccc2af H:40 S:14 B:80 #ccbeaf H:30 S:14 B:80 #ccb9af H:20 S:14 B:80 #ccb4af H:10 S:14 B:80 #ccafaf H:0 S:14 B:80
明度 #ffdbfb H:306 S:14 B:100 #e6c5e2 H:306 S:14 B:90 #ccafc9 H:306 S:14 B:80 #b39ab0 H:306 S:14 B:70 #998497 H:306 S:14 B:60 #806e7e H:306 S:14 B:50 #665865 H:306 S:14 B:40 #4d424b H:306 S:14 B:30 #332c32 H:306 S:14 B:20 #1a1619 H:306 S:14 B:10 #000000 H:306 S:14 B:0
彩度 #cc00b8 H:306 S:100 B:80 #cc14ba H:306 S:90 B:80 #cc29bc H:306 S:80 B:80 #cc3dbe H:306 S:70 B:80 #cc52c0 H:306 S:60 B:80 #cc66c2 H:306 S:50 B:80 #cc7ac4 H:306 S:40 B:80 #cc8fc6 H:306 S:30 B:80 #cca3c8 H:306 S:20 B:80 #ccb8ca H:306 S:10 B:80 #cccccc H:306 S:0 B:80
補色 #bbccaf H:96 S:14 B:80 #afccb2 H:126 S:14 B:80 #afccc1 H:156 S:14 B:80
類似色 #b2afcc H:246 S:14 B:80 #b9afcc H:261 S:14 B:80 #c1afcc H:276 S:14 B:80 #c8afcc H:291 S:14 B:80 #ccafc9 H:306 S:14 B:80 #ccafc2 H:321 S:14 B:80 #ccafbb H:336 S:14 B:80 #ccafb4 H:351 S:14 B:80 #ccb2af H:6 S:14 B:80

#ccafc9の配色パターン