#ccb6c9

Hexadecimal Color Code

R:204 G:182 B:201

H:308 S:11 B:80

L*:76.38 a*:11.19 b*:-6.7

C:23% M:32% Y:12% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb6b6 H:360 S:11 B:80 #ccb6b9 H:350 S:11 B:80 #ccb6bd H:340 S:11 B:80 #ccb6c1 H:330 S:11 B:80 #ccb6c5 H:320 S:11 B:80 #ccb6c8 H:310 S:11 B:80 #ccb6cc H:300 S:11 B:80 #c8b6cc H:290 S:11 B:80 #c5b6cc H:280 S:11 B:80 #c1b6cc H:270 S:11 B:80 #bdb6cc H:260 S:11 B:80 #b9b6cc H:250 S:11 B:80 #b6b6cc H:240 S:11 B:80 #b6b9cc H:230 S:11 B:80 #b6bdcc H:220 S:11 B:80 #b6c1cc H:210 S:11 B:80 #b6c5cc H:200 S:11 B:80 #b6c8cc H:190 S:11 B:80 #b6cccc H:180 S:11 B:80 #b6ccc8 H:170 S:11 B:80 #b6ccc5 H:160 S:11 B:80 #b6ccc1 H:150 S:11 B:80 #b6ccbd H:140 S:11 B:80 #b6ccb9 H:130 S:11 B:80 #b6ccb6 H:120 S:11 B:80 #b9ccb6 H:110 S:11 B:80 #bdccb6 H:100 S:11 B:80 #c1ccb6 H:90 S:11 B:80 #c5ccb6 H:80 S:11 B:80 #c8ccb6 H:70 S:11 B:80 #ccccb6 H:60 S:11 B:80 #ccc8b6 H:50 S:11 B:80 #ccc5b6 H:40 S:11 B:80 #ccc1b6 H:30 S:11 B:80 #ccbdb6 H:20 S:11 B:80 #ccb9b6 H:10 S:11 B:80 #ccb6b6 H:0 S:11 B:80
明度 #ffe3fb H:308 S:11 B:100 #e6cce2 H:308 S:11 B:90 #ccb6c9 H:308 S:11 B:80 #b39fb0 H:308 S:11 B:70 #998897 H:308 S:11 B:60 #80717e H:308 S:11 B:50 #665b65 H:308 S:11 B:40 #4d444b H:308 S:11 B:30 #332d32 H:308 S:11 B:20 #1a1719 H:308 S:11 B:10 #000000 H:308 S:11 B:0
彩度 #cc00b1 H:308 S:100 B:80 #cc14b4 H:308 S:90 B:80 #cc29b6 H:308 S:80 B:80 #cc3db9 H:308 S:70 B:80 #cc52bc H:308 S:60 B:80 #cc66be H:308 S:50 B:80 #cc7ac1 H:308 S:40 B:80 #cc8fc4 H:308 S:30 B:80 #cca3c7 H:308 S:20 B:80 #ccb8c9 H:308 S:10 B:80 #cccccc H:308 S:0 B:80
補色 #beccb6 H:98 S:11 B:80 #b6ccb9 H:128 S:11 B:80 #b6ccc4 H:158 S:11 B:80
類似色 #b9b6cc H:248 S:11 B:80 #beb6cc H:263 S:11 B:80 #c4b6cc H:278 S:11 B:80 #c9b6cc H:293 S:11 B:80 #ccb6c9 H:308 S:11 B:80 #ccb6c3 H:323 S:11 B:80 #ccb6be H:338 S:11 B:80 #ccb6b8 H:353 S:11 B:80 #ccb9b6 H:8 S:11 B:80

#ccb6c9の配色パターン