#c4b6cc

Hexadecimal Color Code

R:196 G:182 B:204

H:278 S:11 B:80

L*:75.79 a*:9.01 b*:-9.28

C:27% M:31% Y:11% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb6b6 H:360 S:11 B:80 #ccb6b9 H:350 S:11 B:80 #ccb6bd H:340 S:11 B:80 #ccb6c1 H:330 S:11 B:80 #ccb6c5 H:320 S:11 B:80 #ccb6c8 H:310 S:11 B:80 #ccb6cc H:300 S:11 B:80 #c8b6cc H:290 S:11 B:80 #c5b6cc H:280 S:11 B:80 #c1b6cc H:270 S:11 B:80 #bdb6cc H:260 S:11 B:80 #b9b6cc H:250 S:11 B:80 #b6b6cc H:240 S:11 B:80 #b6b9cc H:230 S:11 B:80 #b6bdcc H:220 S:11 B:80 #b6c1cc H:210 S:11 B:80 #b6c5cc H:200 S:11 B:80 #b6c8cc H:190 S:11 B:80 #b6cccc H:180 S:11 B:80 #b6ccc8 H:170 S:11 B:80 #b6ccc5 H:160 S:11 B:80 #b6ccc1 H:150 S:11 B:80 #b6ccbd H:140 S:11 B:80 #b6ccb9 H:130 S:11 B:80 #b6ccb6 H:120 S:11 B:80 #b9ccb6 H:110 S:11 B:80 #bdccb6 H:100 S:11 B:80 #c1ccb6 H:90 S:11 B:80 #c5ccb6 H:80 S:11 B:80 #c8ccb6 H:70 S:11 B:80 #ccccb6 H:60 S:11 B:80 #ccc8b6 H:50 S:11 B:80 #ccc5b6 H:40 S:11 B:80 #ccc1b6 H:30 S:11 B:80 #ccbdb6 H:20 S:11 B:80 #ccb9b6 H:10 S:11 B:80 #ccb6b6 H:0 S:11 B:80
明度 #f5e3ff H:278 S:11 B:100 #dccce6 H:278 S:11 B:90 #c4b6cc H:278 S:11 B:80 #ab9fb3 H:278 S:11 B:70 #938899 H:278 S:11 B:60 #7a7180 H:278 S:11 B:50 #625b66 H:278 S:11 B:40 #49444d H:278 S:11 B:30 #312d33 H:278 S:11 B:20 #18171a H:278 S:11 B:10 #000000 H:278 S:11 B:0
彩度 #8100cc H:278 S:100 B:80 #8914cc H:278 S:90 B:80 #9029cc H:278 S:80 B:80 #983dcc H:278 S:70 B:80 #9f52cc H:278 S:60 B:80 #a766cc H:278 S:50 B:80 #ae7acc H:278 S:40 B:80 #b68fcc H:278 S:30 B:80 #bda3cc H:278 S:20 B:80 #c5b8cc H:278 S:10 B:80 #cccccc H:278 S:0 B:80
補色 #c9ccb6 H:68 S:11 B:80 #beccb6 H:98 S:11 B:80 #b6ccb9 H:128 S:11 B:80
類似色 #b6becc H:218 S:11 B:80 #b6b8cc H:233 S:11 B:80 #b9b6cc H:248 S:11 B:80 #beb6cc H:263 S:11 B:80 #c4b6cc H:278 S:11 B:80 #c9b6cc H:293 S:11 B:80 #ccb6c9 H:308 S:11 B:80 #ccb6c3 H:323 S:11 B:80 #ccb6be H:338 S:11 B:80

#c4b6ccの配色パターン