#b6c8cc

Hexadecimal Color Code

R:182 G:200 B:204

H:191 S:11 B:80

L*:79.39 a*:-5.29 b*:-4.07

C:33% M:17% Y:19% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ccb6b6 H:360 S:11 B:80 #ccb6b9 H:350 S:11 B:80 #ccb6bd H:340 S:11 B:80 #ccb6c1 H:330 S:11 B:80 #ccb6c5 H:320 S:11 B:80 #ccb6c8 H:310 S:11 B:80 #ccb6cc H:300 S:11 B:80 #c8b6cc H:290 S:11 B:80 #c5b6cc H:280 S:11 B:80 #c1b6cc H:270 S:11 B:80 #bdb6cc H:260 S:11 B:80 #b9b6cc H:250 S:11 B:80 #b6b6cc H:240 S:11 B:80 #b6b9cc H:230 S:11 B:80 #b6bdcc H:220 S:11 B:80 #b6c1cc H:210 S:11 B:80 #b6c5cc H:200 S:11 B:80 #b6c8cc H:190 S:11 B:80 #b6cccc H:180 S:11 B:80 #b6ccc8 H:170 S:11 B:80 #b6ccc5 H:160 S:11 B:80 #b6ccc1 H:150 S:11 B:80 #b6ccbd H:140 S:11 B:80 #b6ccb9 H:130 S:11 B:80 #b6ccb6 H:120 S:11 B:80 #b9ccb6 H:110 S:11 B:80 #bdccb6 H:100 S:11 B:80 #c1ccb6 H:90 S:11 B:80 #c5ccb6 H:80 S:11 B:80 #c8ccb6 H:70 S:11 B:80 #ccccb6 H:60 S:11 B:80 #ccc8b6 H:50 S:11 B:80 #ccc5b6 H:40 S:11 B:80 #ccc1b6 H:30 S:11 B:80 #ccbdb6 H:20 S:11 B:80 #ccb9b6 H:10 S:11 B:80 #ccb6b6 H:0 S:11 B:80
明度 #e3faff H:191 S:11 B:100 #cce1e6 H:191 S:11 B:90 #b6c8cc H:191 S:11 B:80 #9fafb3 H:191 S:11 B:70 #889699 H:191 S:11 B:60 #717d80 H:191 S:11 B:50 #5b6466 H:191 S:11 B:40 #444b4d H:191 S:11 B:30 #2d3233 H:191 S:11 B:20 #17191a H:191 S:11 B:10 #000000 H:191 S:11 B:0
彩度 #00a7cc H:191 S:100 B:80 #14aacc H:191 S:90 B:80 #29aecc H:191 S:80 B:80 #3db2cc H:191 S:70 B:80 #52b6cc H:191 S:60 B:80 #66b9cc H:191 S:50 B:80 #7abdcc H:191 S:40 B:80 #8fc1cc H:191 S:30 B:80 #a3c5cc H:191 S:20 B:80 #b8c8cc H:191 S:10 B:80 #cccccc H:191 S:0 B:80
補色 #ccb6bd H:341 S:11 B:80 #ccbab6 H:11 S:11 B:80 #ccc5b6 H:41 S:11 B:80
類似色 #b6ccba H:131 S:11 B:80 #b6ccbf H:146 S:11 B:80 #b6ccc5 H:161 S:11 B:80 #b6cccb H:176 S:11 B:80 #b6c8cc H:191 S:11 B:80 #b6c2cc H:206 S:11 B:80 #b6bdcc H:221 S:11 B:80 #b6b7cc H:236 S:11 B:80 #bab6cc H:251 S:11 B:80

#b6c8ccの配色パターン