#b8c8cc

Hexadecimal Color Code

R:184 G:200 B:204

H:192 S:10 B:80

L*:79.53 a*:-4.63 b*:-3.85

C:32% M:17% Y:18% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #ccb8b8 H:0 S:10 B:80
明度 #e6faff H:192 S:10 B:100 #cfe1e6 H:192 S:10 B:90 #b8c8cc H:192 S:10 B:80 #a1afb3 H:192 S:10 B:70 #8a9699 H:192 S:10 B:60 #737d80 H:192 S:10 B:50 #5c6466 H:192 S:10 B:40 #454b4d H:192 S:10 B:30 #2e3233 H:192 S:10 B:20 #17191a H:192 S:10 B:10 #000000 H:192 S:10 B:0
彩度 #00a3cc H:192 S:100 B:80 #14a7cc H:192 S:90 B:80 #29abcc H:192 S:80 B:80 #3dafcc H:192 S:70 B:80 #52b4cc H:192 S:60 B:80 #66b8cc H:192 S:50 B:80 #7abccc H:192 S:40 B:80 #8fc0cc H:192 S:30 B:80 #a3c4cc H:192 S:20 B:80 #b8c8cc H:192 S:10 B:80 #cccccc H:192 S:0 B:80
補色 #ccb8be H:342 S:10 B:80 #ccbcb8 H:12 S:10 B:80 #ccc6b8 H:42 S:10 B:80
類似色 #b8ccbc H:132 S:10 B:80 #b8ccc1 H:147 S:10 B:80 #b8ccc6 H:162 S:10 B:80 #b8cccb H:177 S:10 B:80 #b8c8cc H:192 S:10 B:80 #b8c3cc H:207 S:10 B:80 #b8becc H:222 S:10 B:80 #b8b9cc H:237 S:10 B:80 #bcb8cc H:252 S:10 B:80

#b8c8ccの配色パターン