#c5b6cc

Hexadecimal Color Code

R:197 G:182 B:204

H:281 S:11 B:80

L*:75.87 a*:9.35 b*:-9.15

C:27% M:31% Y:11% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb6b6 H:360 S:11 B:80 #ccb6b9 H:350 S:11 B:80 #ccb6bd H:340 S:11 B:80 #ccb6c1 H:330 S:11 B:80 #ccb6c5 H:320 S:11 B:80 #ccb6c8 H:310 S:11 B:80 #ccb6cc H:300 S:11 B:80 #c8b6cc H:290 S:11 B:80 #c5b6cc H:280 S:11 B:80 #c1b6cc H:270 S:11 B:80 #bdb6cc H:260 S:11 B:80 #b9b6cc H:250 S:11 B:80 #b6b6cc H:240 S:11 B:80 #b6b9cc H:230 S:11 B:80 #b6bdcc H:220 S:11 B:80 #b6c1cc H:210 S:11 B:80 #b6c5cc H:200 S:11 B:80 #b6c8cc H:190 S:11 B:80 #b6cccc H:180 S:11 B:80 #b6ccc8 H:170 S:11 B:80 #b6ccc5 H:160 S:11 B:80 #b6ccc1 H:150 S:11 B:80 #b6ccbd H:140 S:11 B:80 #b6ccb9 H:130 S:11 B:80 #b6ccb6 H:120 S:11 B:80 #b9ccb6 H:110 S:11 B:80 #bdccb6 H:100 S:11 B:80 #c1ccb6 H:90 S:11 B:80 #c5ccb6 H:80 S:11 B:80 #c8ccb6 H:70 S:11 B:80 #ccccb6 H:60 S:11 B:80 #ccc8b6 H:50 S:11 B:80 #ccc5b6 H:40 S:11 B:80 #ccc1b6 H:30 S:11 B:80 #ccbdb6 H:20 S:11 B:80 #ccb9b6 H:10 S:11 B:80 #ccb6b6 H:0 S:11 B:80
明度 #f6e3ff H:281 S:11 B:100 #decce6 H:281 S:11 B:90 #c5b6cc H:281 S:11 B:80 #ac9fb3 H:281 S:11 B:70 #948899 H:281 S:11 B:60 #7b7180 H:281 S:11 B:50 #625b66 H:281 S:11 B:40 #4a444d H:281 S:11 B:30 #312d33 H:281 S:11 B:20 #19171a H:281 S:11 B:10 #000000 H:281 S:11 B:0
彩度 #8b00cc H:281 S:100 B:80 #9214cc H:281 S:90 B:80 #9829cc H:281 S:80 B:80 #9f3dcc H:281 S:70 B:80 #a552cc H:281 S:60 B:80 #ac66cc H:281 S:50 B:80 #b27acc H:281 S:40 B:80 #b98fcc H:281 S:30 B:80 #bfa3cc H:281 S:20 B:80 #c6b8cc H:281 S:10 B:80 #cccccc H:281 S:0 B:80
補色 #c8ccb6 H:71 S:11 B:80 #bdccb6 H:101 S:11 B:80 #b6ccba H:131 S:11 B:80
類似色 #b6bdcc H:221 S:11 B:80 #b6b7cc H:236 S:11 B:80 #bab6cc H:251 S:11 B:80 #bfb6cc H:266 S:11 B:80 #c5b6cc H:281 S:11 B:80 #cbb6cc H:296 S:11 B:80 #ccb6c8 H:311 S:11 B:80 #ccb6c2 H:326 S:11 B:80 #ccb6bd H:341 S:11 B:80

#c5b6ccの配色パターン